Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Emniyet Yönetim Sistemi

EUROCONTROL tarafından yayınlanmış olan ESARR 3 düzenlemesi ve buna pararel olarak SHGM tarafından yayınlanan SHT 65-03 Talimatı gereği olarak Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların emniyet yönetimi, emniyet sorumluluğu, emniyet önceliği ve emniyet hedefleri ile ilgili belirtilen gereklilikler ışığında ortaya konan bir emniyet politikası doğrultusunda, sistematik, açık ve kesin bir Emniyet Yönetim Sistemi oluşturması gerekmektedir.


Bu kapsamda Elektronik Dairesi Başkanlığı tarafından "Elektronik (CNS) Hizmetleri Emniyet Yönetim Sistemi" oluşturulmuş olup, 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Emniyet Yönetim Sisteminin en temel ve öncelikli bilgi kaynağı olay raporlarıdır. Zorunlu olay raporlama SHY 65-02 Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılmakta olup, gönüllü raporlamaya ilişkin "Elektronik (CNS) Hizmetleri Gönüllü Olay Raporlama Formu" kullanılmaktadır.​


Elektronik Dairesi Başkanlığı Emniyet Yönetim Sistemi
  Dosya Adı
pdf Elektronik (CNS) Hizmetleri Emniyet Politikası
docx Elektronik (CNS) Hizmetleri Gönüllü Olay Raporlama Formu