Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Euro Control Şube Müdürlüğü

​Eurocontrol Teşkilatına üye olunmasından sonra Ülkemiz adına hava seyrüsefer ücretlerinin tahakkuk ve tahsilat işlemleri Eurocontrol Teşkilatı tarafından yerine getirilmektedir. Ülkemiz havaliman ve meydanlarından gelen trafik bilgilerinin Teşkilatın bildirim prensiplerine göre seçilmesi, Ülkemiz hava sahası dahilinde gerçekleşen uçuşlara ait trafik bilgilerinin Eurocontrol Teşkilatı`na bildirilmesi ve tüm Teşkilat üyesi ülkeler tarafından benimsenen elektronik ortama aktarılması ve bu bilgilerin gönderiminden sonra oluşabilecek idari ve teknik işlemlerin takibi Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilmektedir.

Müdürlüğümüz ayrıca her yıl Eurocontrol Teşkilatına bildirilmekte olan Ülkemiz tahmini ve gerçekleşen milli maliyet rakamlarını hesaplamakta ve Teşkilatın yol ücretleri sistemi ile uyumlu çalışmaktadır. Hava Seyrüsefer hizmetlerinin maliyetleştirilmesi prensibine dayanan milli maliyet rakamları Teşkilata bildirilmekte ve bildirilen bu rakamın Ülke hizmet birim sayısına bölünmesi suretiyle milli birim fiyatlar hesaplanmakta ve tespit edilen birim fiyatlar, FIR`ımız dahilindeki uçuşların yol ücretlendirilmesindeki temel parametrelerden birisi olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda Eurocontrol Teşkilatının idari ve mali işlerinin takibi de yine Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilmektedir.