Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Gelir Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Gelir Tahakkuk Şube Müdürlüğünün Görevleri:

- Kuruluşumuza ait gelir tahakkuk ve faturalarının Pazarlama ve Ticaret Yönergesine uygun olarak düzenlenerek muhatabına gönderilmesini sağlamak.

- Kuruluşumuz gelir kalemlerine ait tahakkuk /faturalandırmanın DHMİ Ücret Tarifeleri, Sözleşmeler, Kararlar v.b ne göre Hizmet ve Gelirler Sisteminde eksiksiz yapılmasını teminen Havalimanları ve ilgili birimler ile koordineyi sağlamak.

- Kredili uygulamadan yararlanmak isteyen yerli / yabancı hava yolu şirketlerinden Pazarlama ve Ticaret Yönergesi esasları çerçevesinde talep edilecek teminat tutarını tespit etmek, alınan teminatı Mali İşler Daire Başkanlığına göndermek ve kredili satış sözleşmesini düzenleyerek takibini yapmak.

- Kamu Özel İşbirliği modeli ile işletilen Havalimanı ve terminallerin sözleşmelerinde yer alan hükümlere istinaden Kuruluşumuza ödenmesi gereken yolcu servis vb. ücretlerin takibini yapmak ve mutabakatlara esas teşkil edilecek bilgilerin temini için Havalimanları ile koordineyi sağlamak.

- Ücret Tarifelerinin uygulanmasına yönelik Havalimanı Başmüdürlük / Müdürlüklerine uygulamada birliktelik sağlayıcı ve açıklayıcı talimatlar yayımlamak.

- Yerli / yabancı hava yolu şirketlerinin peşin / kredili ödeme türlerini Hizmet ve Gelirler Sisteminde güncellemek.

- Günlük döviz kur bilgilerini Hizmet ve Gelirler Sisteminde güncellemek/takip etmek.

- Şirket güncelleme, tanımlama işlemleri ile uçak bilgilerini Hizmet ve Gelirler Sistemine girmek.

- Genel Müdürlüğümüz ile Havalimanlarının gelir mizan ve raporlarını belirli dönemlerde Hizmet ve Gelirler Sisteminden alarak gerektiğinde analiz etmek.

- Verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan sistem ve metodların ihtiyaçlar ve yenilikler doğrultusunda geliştirilmesini sağlamaya yönelik taleplerde bulunmak.

- Müdürlük faaliyetlerine ilişkin mevzuat değişikliklerini takip etmek ve uygulamak.

- Müdürlük faaliyetlerine ilişkin gerçek veya tüzel kişilerden gelecek talepleri değerlendirmek, sonuçlandırmak ve ilgililerine gerekli bilgileri vermek.

- Müdürlük faaliyetlerine ilişkin raporları periyodik ve / veya istek üzerine hazırlamak.

- Müdürlük faaliyetleri ile ilgili arşivlemeyi yapmak.

- Fatura ve perakende satış fişi ihtiyacını belirlemek, basımını müteakiben havalimanı başmüdürlük/müdürlüklerine dağıtımını yapmak.

- Personelin günlük yoklama, hasta sevk, mazeret izin işlemlerini takip etmek ve yıllık izinlerinin planlamasını yapmak.

- Müdürlük personelinin performansına göre sicil değerlendirmesini yapmak, olası disiplin işlemlerini Başkanlığa arz etmek.

- Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.​