Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Havacılık Bilgi Yönetim Şube Müdürlüğü

​Uluslararası sivil havacılığın bir geregi olarak, ICAO`ya (Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı) üye olan her devlet: kendi hava sahasına özgü havacılık bilgilerini toplayıp değerlendirecek ve gelişen hava seyrüsefer teknolojisine uygun bu hizmeti yürütecek ve yayımını yapacak birimleri oluşturmak zorundadır. Uçuş hareketini doğrudan ilgilendiren bu tür bilgiler tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de AIS (Havacılık Enformasyon Hizmetleri) ve FIC ( Uçus Bilgi Merkezi) birimleri tarafından yerine getirilmektedir. Bu birimler havacılıkta bir bilgi bankası özelliği tasır. Gerek uçan personele, gerekse yerden uçusu yönlendiren personele aydınlatıcı bilgi temin etmekle yükümlüdürler.

Ulastırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkili kılınan Hava Enformasyon Müdürlüğü Hava Seyrüseferine temel teşkil eden tüm bilgileri değerlendiren, toparlayan, yayınlayan ve uçak işleticileri ile pilotların kullanımına hazır halde bulunduran ve Türk hava sahasını kullanan tüm uçakların uçuş planlarını, ilgili mesajların takibini, müsaadelerin takibini ve kontrolünü yapan tatil günleri ve hafta sonları bu müsaadeleri veren bir müdürlüktür.

Yukarıda belirtilen görevler, birbiri ile koordineli olarak çalışan AIS ve FIC olmak üzere iki ofis tarafından yürütülmektedir. Tüm uluslararası meydanlarda bu müdürlüğe baglı olarak görev yapan AIS ofisleri bulunur. AIS ofisleri Hava Seyrüseferine temel teşkil eden tüm bilgileri değerlendiren, toparlayan, yayınlayan uçak işleticileri ve pilotların kullanımına hazır bulunduran bir ünitedir. Buna ilaveten Türkiye Hava sahasındaki uçuşların, ilgili müsaadelerinin takibi ve kontrolü İstanbul ve Esenboğa hava limanlarında merkez bulunan FIC ofisleri tarafından yürütülür.