Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Havalimanı İşletme Şube Müdürlüğü

Hava alanının pist, apron, taksiyolundan (PAT) oluşan hava tarafı ile terminal binası, otopark ve mütemmimlerinden oluşan kara tarafının çalışma saatleri içerisinde açık tutulması ile ilgili her türlü görevin koordinasyonunu sağlamak,
Hava Liman ve Meydanların günlük işletme faaliyetleri (uçak, yolcu ve yük akışı etkileyecek her türlü faaliyet)ni, yapılan yatırımları izlemek, gerekenler için talimatlar vermek,
Hava Liman ve Meydanlarının çalışma saatlerini düzenlemek,
Hava alanı yakın çevresindeki yapılaşma faaliyetlerini izlemek ve uçuş güvenliği için tehlike arz edeceği görülen ve mania teşkil edeceği anlaşılan yapıların sınırlandırılmasını veya kaldırılmasını sağlamak,
Hava alanı PAT Sahaları (Pist, Apron, Taksiyolu) ile ilgili uluslararası nitelikteki işaretlemelerin yapılmasını ve hava alanı apronu üzerinde uçakların park pozisyonlarını teşkili sağlamak,
Hava alanı kullanım şartları ve işaretlemeleri ile ilgili bilgilerin Türkiye Havacılık Bilgi Yayını`nda(AIP) yayımlanmasını sağlamak,
Askeri-sivil müşterek kullanımlı hava alanlarına ilişkin protokollerin düzenlenmesi ve uygulanmasını sağlamak,
Uluslararası sivil havacılık kuruluşları (ICAO, IATA, ACI, ECAC, NATO) ile ilgili konularda çalışmaları koordine etmek anılan bu kuruluşlarla ilgili olarak, yurt içinde yada dışında toplantı, seminer ve kurslara katılmak, diğer resmi kuruluşlarla özellikle protokollü askeri hava alanları ile çalışmaları sürdürmek, yeni açılacak hava alanları için ihtiyaç programlarını tespit etmek.
Hava alanları terminalleri başta olmak üzere, hava alanı arazisi de dahil kişi ve kuruluşlara yer tahsisi için tespitlerde bulunurken, bulgularını Hasılat Komisyonuna sevk etmek,
DHMİ gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturan ve hava alanlarının DHMİ`nce verilen yada kullanım karşılığı olmak üzere alınacak ücretlerle ilgili tarifelerin tespit edilmesi, Yönetim Kurulundan alınacak olura istinaden yayımlanmasını sağlamak,
Hava alanlarında gerek yolcular ve gerekse kamu oyu önünde önem arz eden temizlik hizmetlerinin sürdürülmesini ve temizliği yapan firmaların kontrolünü sağlamak,
Başkanlık faaliyetleri ile ilgili olmak üzere, Meydan İşletme Kursları açılması ve eğitiminin verilmesini sağlamak,
Bakanlığımızca yayımlanan SHY- 22 Yer Hizmetleri Yönetmeliğinde uygulamalı konuların çoğunda DHMİ`ye verilen kapsamlı görevler nedeniyle (kapasite tespiti , yerinde tespit çalışma ruhsatlarının düzenlenmesi , hizmet sözleşmesinin akdedilmesi) Yer Hizmetlerinin (Ground Handling) sürdürülmesinin teminine yönelik çalışmalar yapmak, gerekmesi halinde müeyyide uygulamak,
İşletme faaliyetleri ile ilgili olmak üzere yönergeler düzenlemek mevcut olanların uygulamasını koordine etmek ( Kar Mücadele, Ot Mücadele, Kuş Mücadele)​