Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Kalite Yönetim Sistemi

 Genel Müdürlüğümüz Elektronik Dairesi Başkanlığı Merkez Şube Müdürlükleri ile tüm Havalimanları Elektronik Birimlerini içeren; hizmet kalitesini artırmak ve bunu belgelemek amacıyla kurulan Kalite Yönetim Temsilciliği faaliyetleri, 2 Ocak 2013  tarihinden itibaren uygulanmaktadır.


           Elektronik Dairesi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü tarafından 04-08 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen belgelendirme tetkiki ile TS-EN-ISO 9001:2008 belgesini almaya hak kazanmıştır.


           Kalite Yönetim Sistem dokümantasyonu; kalite politikası, kalite hedefleri, kalite el kitabı, organizasyon el kitabı, kalite prosedürleri, prosesler, talimatlar, kalite planları, listeler ve formlardan oluşmaktadır.


           Elektronik Dairesi Başkanlığında kurulan Kalite Yönetim Temsilciliği ve aracılığı ile sürekli gelişim ve iyileşmeyi sağlamayı, standartları karşılayacak şekilde, mevzuatlara uygun, kesintisiz, zamanında ve etkin bir hizmet gerçekleştirmeyi, hizmet alanların memnuniyetini en üst seviyede tutmayı, çalışanların ise performans ve memnuniyetini artırmayı amaçlayan sistem yapısı oluşturulmuştur.


           Kalite Yönetim Sistemi, Elektronik Dairesi Başkanlığı Kalite Politikasında da taahhüt edildiği üzere dokümante edilen sistemin teorisine uygun işletilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi esaslarına dayalı olarak yürütülmektedir.


            Sürekli iyileştirme çalışmaları; havacılık sektöründeki gelişmelerin izlenerek cihaz ve sistemlerin güncelliğinin sağlanması, verilen hizmete ilişkin hazırlanan proseslerin devamlı ölçülerek analiz edilmesi,  müşteri ve çalışan memnuniyeti anketlerinin hazırlanarak uygulanması, değerlendirilmesi, müşteri ve çalışan personelin öneri -şikayetlerinin alınarak değerlendirilmesi, hizmetin gerçekleştirilmesi sırasında ve sonrasında belirlenen uygunsuzlukların tespiti ve gerektiğinde standardın ön gördüğü faaliyetlerin başlatılması şeklinde yürütülmektedir.


           Elektronik Dairesi Başkanlığı olarak, Kalite Politikamız;


Yönetim ve çalışanların katılımıyla, Elektronik Hizmetlerini; ulusal ve uluslararası standartları karşılayacak şekilde, mevzuatlara uygun, kesintisiz, zamanında ve etkin bir şekilde sunarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak, Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek, kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden uçuş emniyetini sağlamaktır.​