Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Pazarlama İdari İşler Şefliği Şube Müdürlüğü

​İdari İşler Şefliği’nin Görevleri:
 
- Daire Başkanlığının sekretarya hizmetlerini yürütmek.

- Personel özlük iş ve işlemlerini yürütmek, özlük bilgilerinin sisteme girişini yapmak.

- Gelen yazı, tamim ve tebliğlerin ilgili personele duyurulmasını sağlamak.

- Eğitim ve seminer organizasyonlarına ilişkin sekretarya hizmetlerini yürütmek.

- Personelin geçici görevlendirme işlemlerini yapmak.

- Demirbaş malzemenin kayıtlarının tutulması, ilgili personele zimmetlenmesi, genel bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak.

- Demirbaş ve kırtasiye temini ile fatura ve perakende satış fişinin basımını sağlamak.

- Daire Başkanlığı personelinin günlük yoklamasını yapmak.

- Evrak otomasyon sisteminden gelen evrakın ilgili birimlere dağıtımını yapmak, giden evrakı kayıt altına alarak ilgili birimlere göndermek.

- Başkanlıkta sarf edilen / edilecek ikram malzemelerinin temin edilerek tahakkuk ve ödeme işlemlerini yapmak.

- Başkanlıkta kullanılan haberleşme ve iletişim aboneliklerine ilişkin faturalarının kontrol ve mahsup işlemlerini yürütmek.

- Başkanlık personelinin yıllık izin, mazeret izni ve almış olduğu istirahat raporlarının kaydını tutmak.

- Şeflik faaliyetleri ile ilgili arşivlemeyi yapmak.

- Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.