Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Radar Sistemleri Şube Müdürlüğü

​Elektronik Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini yürütmekte olan Radar Sistemleri Şube Müdürlüğü, sorumluluğu altında bulunan sistem/cihazların temini için proje ve teknik şartnamelerin hazırlanması, sistemlerin idamesi için yedek malzeme, test ve ölçü aletleri ile doküman ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temin edilmesi, radar sistemleri için uçuş kontrol faaliyetlerinin planlanması, ilgili personelin yeterliliğininin sağlanması ve devam ettirilmesi amacıyla eğitim planları oluşturulması ve uygulanması, teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve uygulanması, havacılıkla ilgili Kuruluşların (ICAO, EUROCONTROL vb.) çalışmalarının takip edilmesi görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.


Radar Sistemleri Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan sistemler:


1. PSR (Birincil Gözetim Radarı) Sistemleri

2. MSSR (Monopulse İkincil Gözetim Radarı) Sistemleri

3. Mode S SSR Sistemleri

4. ADS-B Sistemleri

5. A-SMGCS (Gelişmiş Yüzey Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi)

6. MLAT (Multilateration)

7. SMR (Yüzey Hareket Radarı)

8. Kuş Tespit Radar Sistemi

9. FDPS (Uçuş Planı Veri İşleme Sistemi)

10. SDPS (Gözetim Veri İşleme Sistemi)

11. AMAN (Geliş Yöneticisi)

12. DMAN (Kalkış Yöneticisi)

13. EFS (Electronic Flight Strip)


Yukarıda sıralanmayan diğer gözetim sensör ve bilgi işlem sistem/cihazları da Şube Müdürlüğümüz sorumluluğunda yer almaktadır.


Şube Müdürlüğümüzce, TÜBİTAK ile yürütülen FOD-RAD, KUŞ-RAD, ATC-SIM, MGR gibi Ar-Ge projelerine de destek sağlanmaktadır.


Elektronik Dairesi Başkanlığı Radar Sistemleri Şube Müdürlüğü
  Dosya Adı
pdf Projelerimiz
pdf Havacılık Kısaltmaları
pdf İkincil Gözetim Radarı
mpg ATC Merkezi (Video)
mpg Radar (Video)