Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Sistem Tesis ve İşletme Şube Müdürlüğü

Genel Müdürlüğümüz Elektronik Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Genel Müdürlük binamızda ve Esenboğa Havalimanı sınırları içerisindeki binasında hizmet yürütmekte olan Sistem Tesis ve İşletme Şube Müdürlüğü, Türkiye sathına yayılmış Kuruluşumuz işletimindeki tüm havalimanlarındaki seyrüsefer yardımcı cihazları (VOR (VHF Omni-directional Radio Range), DME (Distance Measuring Equipment) ve NDB (Non-directional Radio Beacon)) ile VHF/UHF Telsiz Sistemleri, Ses Kayıt Sistemi, SSB (Single Side Band) Haberleşme Sistemlerinin montaj, de-montaj, tamir, bakım, onarım ve kalibrasyon işlerini ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) standartlarına uygun olarak yürütmektedir.


 

Sistem Tesis ve İşletme Şube Müdürlüğü’nün görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:


 

 

 

 • -İhtiyaç duyulan test-ölçü cihazları, avadanlık, projeksiyon cihazı ve ilgili aksesuarın alımlarının planlanması, projelendirilmesi, teknik şartnamelerin hazırlanması ve temin edilmesi.


 

 • -İhtiyaç duyulan yedek malzeme ve dokümanın temin edilmesi.


 

 • -Yeni kurulacak VOR, DME, NDB sistemlerinin yer tespitlerinin yapılması.


 

 • -Seyrüsefer yardımcı sistemlerinin (VOR, DME, NDB) montajlarının yapılarak uçuş kontrole hazır hale getirilmesi.


 

 


 

 


 

 


 

 


 


 

 • -Başmüdürlüklerin / Müdürlüklerin sorumluluğunda hizmet vermekte olan seyrüsefer yardımcı istasyonlarında (VOR, DME, NDB) onarılamayan cihaz, teçhizat ve bununla ilgili ünitelerin bakım, onarım, kalibrasyon ve modifikasyonunun yapılması.


 

 • -Yeni kurulacak VHF/UHF Telsiz Sistemlerine ait Verici İstasyonlarının yer tespitlerinin yapılması,


 

 • -VHF/UHF Telsiz Sistemleri, Ses Kayıt Sistemi, SSB Haberleşme Sistemlerinin montajlarının yapılarak hizmete hazır hale getirilmesi.


 

 • -Başmüdürlüklerin / Müdürlüklerin sorumluluğunda hizmet vermekte olan Haberleşme Sistemlerinde (VHF/UHF, Ses Kayıt, SSB) onarılamayan cihaz, teçhizat ve bununla ilgili ünitelerin bakım, onarım, kalibrasyon ve modifikasyonunun yapılması.


 

 


 

 • -Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim (CNS - Communication, Navigation, Surveillance) sistemlerinin bakım ve onarımlarında kullanılan test - ölçü cihazlarının kalibrasyonlarının Şubemizin Esenboğa Havalimanında bulunan binasında kurulan CNS Kalibrasyon Laboratuvarında yapılması, söz konusu laboratuvarda yapılması mümkün olmayan cihazların kalibrasyonlarının yaptırılmasının sağlanması.


 

 • -Kuruluşumuz sorumluluğunda hizmet vermekte olan ILS, VOR, DME, NDB sitemlerinin günlük NOTAM durumlarının takip edilmesi ve Makama sunulması.


 

 • -Personel takviyesi ve malzeme gönderimi ile arızalı cihazların onarımlarının yapılması.


 

 • -İlgili Müdürlüklerle koordine kurarak hizmette olan sistemlerin periyodik bakım, onarım planlarının hazırlanması, uygulanmasının sağlanması ve izlenmesi.


 

 • -Hizmetleri ile ilgili personelin gerek yurt içi gerekse yurt dışı eğitim planlarının yapılması ve uygulanması.


 

 • -Hizmetin daha iyi yürütülebilmesi için teknolojideki gelişmelerin yakinen takip edilmesi ve bu gelişmelerin bünyeye uygulanmasının sağlanması.


 

 • -Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Havalimanlarında CNS Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen denetlemelerle ilgili her türlü faaliyetin yürütülmesi.


 

 • -Gerek Kuruluşumuzda gerekse diğer CNS hizmet sağlayıcılar bünyesinde görev yapan Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP)’nin lisans ve derecelendirme işlemlerinin yürütülmesi.


 

 • -CNS Hizmetleri kapsamında TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS)’ne yönelik iş ve işlemlerinin yürütülmesi.


 

 • -CNS Hizmetleri kapsamında Emniyet Yönetim Sistemi (EYS)’ne yönelik iş ve işlemlerinin yürütülmesi.