Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Tarifeler Şube Müdürlüğü

​Tarifeler Şube Müdürlüğü’nün Görevleri:
 
- Kuruluşumuz tarafından işletilmekte olan Havalimanlarında kullanıcılara verilen hizmetler, sağlanan kolaylıklar ve imtiyazlara ilişkin uygulanacak DHMİ Ücret tarifelerinin, Genel Müdürlük politikalarına uygun olarak ilgili daire başkanlıkları, havalimanı başmüdürlük/müdürlükleri ve sektör paydaşlarının da görüş ve önerileri dikkate alınarak taslağını oluşturmak.

- Taslağı oluşturulan DHMİ Ücret Tarifelerini Makama arz etmek, Yönetim Kurulunda görüşülmesini sağlamak ve Bakanlık Onayına göndermek.

- DHMİ web sitesinde yayımlanmasını ve AIC yayını ile yurt içi ve yurt dışı duyurusunun yapılmasını sağlamak.

- DHMİ Ücret tarifelerine ilişkin gelen önerileri ve itirazları inceleyerek değerlendirmek ve gerekli görülen değişikliklerin yapılmasını sağlamak.

- Müdürlük faaliyetleri ile ilgili yayınları ve teknolojik gelişmeleri izlemek, gerektiğinde bu konulardaki yurt içi - yurt dışı kurs ve seminere katılmak, ulusal ve uluslararası alanda tespit edilen yeniliklerin ve mevzuatın ücret tarifelerine uyarlanması amacıyla çalışmalar yapmak.

- Ülkemize hava ulaşımı ve turizm sektöründe rakip olabilecek ülkelerin havalimanı ücret tarifelerini takip etmek.

- Müdürlük faaliyetlerine ilişkin mevzuat değişikliklerini takip etmek ve uygulamak.

- Müdürlük faaliyetlerine ilişkin gerçek veya tüzel kişilerden gelecek talepleri değerlendirmek, sonuçlandırmak ve ilgililerine gerekli bilgileri vermek.

- Müdürlük faaliyetleri ile ilgili raporları periyodik ve / veya istek üzerine hazırlamak.

- Müdürlük faaliyetleri ile ilgili arşivlemeyi yapmak.

- Personelin günlük yoklama, hasta sevk, mazeret izin işlemlerini takip etmek ve yıllık izinlerinin planlamasını yapmak.

- Müdürlük personelinin performansına göre sicil değerlendirmesini yapmak, olası disiplin işlemlerini Başkanlığa arz etmek.

- Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.