Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Uydu ve Haberleşme Sistemleri Şube Müdürlüğü

Müdürlüğümüz Görev Alanında Yer Alan İşler;
Ülkemizin üyesi olduğu ICAO (International Civil Aviation Organization-Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı), EUROCONTROL, ECAC (European Civil Aviation Conference-Avrupa Sivil Havacılık Konferansı) vb. uluslararası organizasyonların tüzük, direktifleri, standart ve tavsiyeleri doğrultusunda, teknolojik gelişmeleri takip ederek temin ve tesisine ihtiyaç duyulan modern haberleşme cihaz ve sistemlerinin;

Planlanması ve projelendirilmesi,
Teknik şartnamelerinin hazırlanması,
İhalelerinin değerlendirilmesi,
Montajlarının sağlanması,
Geçici ve kesin kabullerinin temin edilmesi,
Hizmete verilmesi,
Adı geçen haberleşme cihaz ve sistemlerinin idamesi için;
Gerekli yedek malzeme desteğinin sağlanması,
Sigorta işlemlerine esas çalışmaların yapılması/yaptırılması,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nezdinde izin, ruhsat ve harç işlemlerinin takip edilmesi/ettirilmesi,
Konu ile ilgili havalimanları personelinin Yurtiçi, Yurtdışı eğitimlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
Havalimanlarımızda kullanılan Sistem ve Cihazlarımız şunlardır;
Hava/Yer Telsiz Cihazları
Ses Haberleşme Sistemi (VCS:Voice Communication System)
Uydu haberleşmesi (VSAT: Very Small Aperture Terminal)
COSPAS-SARSAT Sistemi
AFTN/CIDIN/AHMS (Aeronautical Fixed Telecommunication Networks/Common ICAO Data Interchange Network) Sistemi
Radyolink Sistemleri (R/L)
Trunk Telsiz Sistemi
Diğer Cihazlar

Hava/Yer Telsiz Cihazları;
Hava/Yer Telsiz Cihazları, Hava Trafik Kontrolörlerinin uçaklarla haberleşme yapmak amacı ile kullanılmakta olup, havalimanlarında ve bunlara bağlı uzak istasyonlarda muhtelif sayılarda VHF/UHF Telsiz istasyonlarında mevcuttur. Uluslararası Havacılık Organizasyonlarınca (ICAO, FAA, Eurocontrol, vb.) ön görülen standartlarda ve tüm uçuş seviyelerinde Hava Trafik Kontrol Merkezlerimizden hava sahamızda seyreden her uçak ile telsiz haberleşmesi yapılabilmektedir. Her yıl telsiz cihazlarının modernizasyonu ve yenilenmesi belirlenen bir plan çerçevesinde yapılmaktadır.

Uzak istasyonlarımız ile havalimanlarımız arasındaki ses ve data bilgileri karasal olarak TDM (Time Division Multiplexer) ile IP/MPLS altyapısı üzerinden ve yedek olarak da uydu üzerinden iletilmektedir.

Ses Haberleşme Sistemi (VCS: Voice Communication System);
Hava Trafik Kontrol birimlerinin hem hava araçları, hem de diğer ilgili birimler ile haberleşmesinin tek bir ünite üzerinden sağlandığı bir anahtarlama (switching) sistemidir. Hava Trafik Kontrolörleri tarafindan aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılır:

Hava/Yer Telsiz Haberleşmesi (Direkt pilotlar ile konuşma)
ACC ve ATC birimleri arasında haberleşme (Tahran, İzmir, Van vb.)
Havalimanları içerisinde ATC birimleri ile diğer birimler arasında haberleşme (Kule, Yaklaşma, FIC, AIS, Meteoroloji, İtfaiye, ATSEP, vb.)

Yukarıda belirtilen birimler arasındaki telsiz ve telefon haberleşmesini, hava trafik kontrol çalışmalarında zaman kaybına meydan vermeksizin en kısa yoldan ve en seri şekilde sağlayan Ses Haberleşme Sistemi (VCS: Voice Communication System) şu anda Türkiye`nin 30 (otuz) havalimanında hizmet vermektedir.

Uydu haberleşmesi (VSAT: Very Small Aperture Terminal);
1. Karadeniz Komşu Ülkeleri VSAT Haberleşme Şebekesi;

Komşu ülkeler; Türkiye, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya (Karadeniz Komşu Ülkeler VSAT Projesi) arasında, karasal hatların istikrarsızlığı ve Ulusal Telekomünikasyon Kuruluşları arasındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle karasal hatlar yerine VSAT uydu kanallarının kullanılması Eurocontrol Teşkilatı tarafından projelendirilmiştir. Projenin birinci safhasında yer alan Esenboğa Havalimanına uydu yer istasyonu sistemleri kurulmuş ve 1997 tarihinde hizmete verilerek Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi ile Simferopol, Varna, Bakü, Tiflis, Erivan arasında uydu ses haberleşmesi sağlanmıştır.

Projenin ikinci safhasında yer alan Atatürk Havalimanına uydu yer istasyonu sistemleri kurulmuş ve 1999 tarihinde hizmete verilmiştir. Atatürk Havalimanı ile Varna, Sofya arasında uydu ses haberleşmesi sağlanmıştır.

VSAT şebekesinin genişletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir

2. DHMİ VSAT Haberleşme Şebekesi

Hava sahamızda seyreden uçaklar ile Hava Trafik Kontrol birimleri arasında kesintisiz haberleşme sağlamak, kesinti risklerini en aza indirmek, güvenilir, emniyetli, kaliteli bir ses ve data haberleşmesini temin etmek amacı ile karasal hatlara paralel olarak yedek bir uydu (VSAT) haberleşmesi kullanılması planlanmış ve Kuruluşumuz ile Türksat A.Ş. arasında konu ile ilgili bir protokol imzalanmıştır. 22 adet istasyona uydu yer sistemleri kurularak karasal hatlara paralel olarak yedek uydu (VSAT) kanalı üzerinden ses ve data haberleşmesi sağlanmıştır.


AFTN/CIDIN/AHMS (Aeronautical Fixed Telecommunication Networks/Common ICAO Data Interchange Network) Sistemi;
Yurtiçi ve yurtdışı hava seyrüsefer hizmetlerinde uçuş trafik mesajlarının (iniş, kalkış, gecikme, iptal, değişiklik) Notamlanması vb. mesajların ICAO (International Civil Aviation Organization-Uluslararasi Sivil Havacılık Teşkilatı) standartlarına uygun olarak özel bir protokol çerçevesinde bilgisayar ortamında iletilmesini sağlayan network sistemidir.

Radyolink Sistemleri (R/L);
Havalimanların telefon, uzak kumanda, radar, veri, vb. devrelerinin kesintisiz çalışmasını temin etmek üzere ihtiyaç duyulan Radyolink ve Multiplexer sistemleri tesis edilmektedir.

Trunk Telsiz Sistemi
Havalimanında faaliyet gösteren firma, kamu kuruluşları ve güvenlik birimlerinin gerek kendi aralarında gerekse diğer firma/kuruluşlar ile hizmetin idamesinde gerekli koordinasyonun temini için Yer/Yer haberleşme ihtiyaçları Kuruluşumuz tarafından yerine getirilmektedir.

Diğer Cihazlar ;

ATIS (Automated Terminal Information Service) Sistemi;

Havalimanların meteorolojik bilgi yayınlama hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak üzere ATIS sistemi temin ve tesis edilmekte olup, diğer meteorolojik sistem ihtiyaçlarının temini için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışılmaktadır. ATIS sistemi, havalimanlarda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından tesis ettirilen AWOS cihazlarından gelen meteorolojik bilgileri ve Havalimanına ait bilgileri VHF bandındaki telsiz üzerinden pilotlara ve ilgili birimlere yayınlayan sistemdir.

Tape Recorder (Ses Kayıt) Sistemleri;

Hava Trafik Kontrolörleri ile uçak ve diğer birimler arasındaki konuşmaların kaydedildiği sistemlerdir.


PROJELERİMİZ;

SMART Sektör Yapısına Yönelik Hava-Yer Haberleşmesi Modernizasyon Projesi;


SMART sektör yapısına göre hava haberleşme altyapısının yeniden düzenlenerek geliştirilmesi ve modernize edilmesi çalışmaları devam etmektedir.

VHF Datalink Projesi;

VHF Datalink Mode 2 protokolü üzerinde CPDLC (Kontrolör-Pilot Veri Hattı Haberleşmesi), DCL (Departure Clearance), D-ATIS (Datalink ATIS)  uygulamalarının faaliyete geçirilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.​