Karbonsuz Havalimanı Projesi
Havalimanla​rımızda devam eden faaliyetlerimizin çevreye verebileceği olası etkileri kontrol altına almak, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı alınan önlemlerle sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve sürdürülebilir havalimanı işletmeciliğini sağlamak adına Karbonsuz Havalimanı Projesi’ni başlatmış bulunmaktayız. ​
Proje ile; Sera Gazı Envanter Raporu oluşturulması ve TS EN ISO 14064-3 standardına göre doğrulama işlemleri ile pilot seçilen havalimanlarında Airport Council International (ACI) tarafından yürütülen Airport Carbon Accreditation (ACA) programı kapsamında ortak çalışmalar yapılacaktır.
Karbon yönetimine ek olarak TS EN ISO 14001 standardının yürürlükteki versiyonu havalimanlarında uygulanacak, Gürültü, Atık ve Atıksu ile Kimyasal yönetimi, çalışan personel ve yolcularda çevre bilinci oluşturulması adına eğitimleri kapsayan çalışmalar devam edecektir.

​​​​​​