​Misyonu; havacılık sektöründe uluslararası standartlarda, kaliteli, güvenli, konforlu, insana ve çevreye duyarlı ileri teknoloji ürünü alt yapı ve sistemlere ve yetişmiş insan gücüne dayalı hava seyrüsefer ve havaalanı işletme hizmetlerni sunmak olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından üretilen, saklanan, iletilen vb. şekillerde işlenen bilginin ve iş süreçlerinin büyük çoğunluğu, bu bilgilerin işlendiği bilgi ve iletişim sistemlerine bağımlıdır.

Bu bağlamda Kurumumuzda yasal uyumluluklar çerçevesinde gerektiği kadar bilme prensibine uygun erişim kontrolleri, gelişen teknolojiye uygun güvenlik önlemleri alınır. Bilgi güvenliği tehditleri göz önünde bulundurularak Kurum Bilgi Varlıkları ve Hizmetleri açısından riskler ve önlemler arasında uygun bir denge sağlayan bilgi güvenliği risk yönetimi sistemi uygulanır. Bu çerçevede bilgi güvenliği amaçlarımız;

  • Bilişim sistemlerinin yönetilmesinde bilgi güvenliği ve iş standardizasyonunun sağlanması
  • Kurumda işlenen verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin en üst seviyeye çıkartılması
  • Yasal gereksinimlere ve sözleşmelere uyumun sağlanması
  • Personel, paydaş ve üçüncü tarafların bilgi güvenliği farkındalıklarını arttırmak

 

Belirlenen bilgi güvenliği amaçlarını gerçekleştirmek ve TS ISO/IEC 27001 Standardındabelirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyacağımızı ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakların tahsis edileceğini, etkinliğini değerlendireceğini, sürekli iyileştireceğini ve bunun tüm ilgili taraflarca anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt ederiz.​​