Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

​​​​​​​​​

VOLKAN KONUK
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKAN V.

Doğum Yeri :  Ankara
Eğitim : ​Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri
Yabancı Dil İngilizce
Medeni Durumu : Evli - 2 Çocuklu​İhtiyaç duyulan Bilgi İşlem Sistemlerinin Planlanması, Projelendirilmesi, Teknik Şartnamelerinin hazırlanması temin edilmesi,

Hizmette olan sistemlerin periyodik bakım, onarım planlarının hazırlanması, uygulanmasının sağlanması ve gerekli durumlarda sistem analizlerini yapmak veya yaptırmak üzere takibi. Hizmette olan Bilgi İşlem Sistemlerinin programlarının hazırlanması veya hazırlattırılması, ihtiyaç duyulan program ilave ve değişiklerinin yapılması veya yaptırılması,

İhtiyaç duyulan yedek malzeme, test cihazları ve dokümanların temini hizmette olan sistemlerde çıkabilecek arızaların anında giderilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,

Bilgi İşlem Sistemleri île ilgili uluslararası kuruluşların ve Network`lerin çalışmalarını yakından takip etmek, hazırlanan ve kabul edilen planlarının zamanında yerine getirilebilmesi için ilgili birimlerle gerekli koordine ve işbirliğinin sağlanması, gerekli plan ve programların yapılması,

Hizmetleri ile ilgili personelin gerek Yurtiçi, gerekse Yurtdışı Eğitim planlarının yapılması ve uygulanması,

Hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesi için teknolojideki gelişmelerin yakından takip edilmesi ve bu gelişmelerin bünyeye uygulanmasının sağlanması ve görevleri yerine getirmek ile sorumludur.