Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Elektrik Şube Müdürlüğü

ELEKTRİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

Havalimanlarımız ve Seyrüsefer İstasyonlarında (Radar, DME, NDB, CNS/ATM vb.) kurulu sistemlerin uluslararası mevzuata göre yürütülebilmesi için gerekli olan;

 

Elektrik Enerjisi ile Sistemlerin Yönetimi, PAT Sahaları Özel Aydınlatma Sistemleri, Yedek Enerji Sistemleri (Elektrojen Grupları, UPS Sistemleri, Akü Grupları), Mobil Fotometrik Ölçüm Cihazları, YG/AG Dağıtım Sistemleri için ihtiyaç duyulan ödenekleri belirlemek ve teminini sağlamak,

 

Yenilenebilir (Güneş, Rüzgâr vb.) Enerji Sistemlerinin planlama, etüt, proje, temin ve tesis edilmesi çalışmalarını yürütmek,

 

PAT sahaları özel aydınlatma sistemlerinin fotometrik ölçümlerine ait planlamaları ve gerekli görevlendirmeleri yapmak,

 

Elektrik ve elektro-mekanik sistemlerin bakım/onarım ve yedek malzeme alımı ile ilgili planlama, ödenek talebi ve tedarik süreçlerini yürütmek,

 

Hava seyrüseferine hizmet eden görsel yardımcılar ile havalimanları elektrik sistemlerine ait AIP, NOTAM vb. havacılık bilgilerinin hazırlanarak yayınlanmasını sağlamak,

 

YG/AG Enerji Dağıtım ve Güç Sistemleri, UPS, Elektrojen Grupları, PAPI, PAT Sahaları Özel Aydınlatma Sistemleri, YG ve PAT Sahaları Scada Kontrol ve İzleme Sistemlerinde meydana gelebilecek arızalara karşı gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, bakım ve onarımların ilgili mevzuatına uygun olarak yapılmasını koordine etmek,

 

Yetkilendirilen sorumlu elektrik mühendis ve teknik personelle birlikte YG/AG sistemlerinin kontrollerinin yaptırılması, ICAO kuralları ve Yönetmelikler doğrultusunda topraklama ölçümlerinin yapılarak gerekli kayıtların tutulması,

 

Personel planlamasına yönelik ihtiyaçları belirlemek ve organizasyonunu yapmak,

 

Geçici personel görevlendirmeleri yapmak,

 

Havalimanlarında görev yapan personelin nitelik ve nicelik açısından uluslararası normlarda hizmet vermesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan personel seminerleri ve kursların plan ve organizasyonlarını gerçekleştirmek,

 

Yeni yapılması planlanan havalimanı yatırımlarında ihtiyaçları belirlemek,

 

Elektrojen gruplarına yönelik ruhsatlarının takibi ile sigorta taleplerini yapmak,

 

Yatırım programı kapsamında yer alan elektrik demirbaş malzeme, cihaz, sistem vb için gerekli yatırım ödeneklerini planlamak ve temin süreçlerini yürütmek / koordine etmek,  

 

Faaliyetlerini yerine getirmektedir.

 

İşletme Dairesi Başkanlığı Elektrik Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Havacılık Elektrik Teknik Personeli ülkemiz Hava Seyrüsefer hizmetlerinin sürdürülmesinde, uzun yıllar süren yurt içi ve yurt dışı Havacılık Teknik Eğitimleri neticesinde profesyonelleşerek, Hava Seyrüsefer Sistemlerinin ICAO Kuralları doğrultusunda; enerji otomasyonu projelerini, sistem yatırımlarını bakımı ve onarımı görevini yerine getirmektedir.

 

HAVACILIK ELEKTRİK SİSTEMLERİ

 

Hava Seyrüsefer Cihazları: Havacılık Elektrik Personeli, RADAR, VOR, DME, NDB, Yaklaşma cihaz ve sistemleri, Navigasyon sistemleri, Kule Haberleşme sistemleri, Havacılık Haberleşme Bilgi sistemleri gibi sistemlerinin enerjisiz kalmaması için aşağıdaki görevleri yürütür.

a) Yüksek Gerilim sistemleri (SCADA Kontrollü Kuvvet santrali ve Trafo istasyonları)

b) Güç Elektroniği ve Sistem Otomasyonları

c) Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS)

d) Elektrojen grupları gibi yedek enerji sistemlerinin(SCADA Kontrollü)

 

Proje, yatırım kontrol, bakım ve onarım görevlerini yerine getirerek Hava Seyrüsefer emniyetinin sağlanmasında büyük önem taşır.​