Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Elektronik Dairesi Başkanlığı

​​

ORHAN GÜLTEKİN
ELEKTRONİK DAİRESİ BAŞKANI
​Doğum Yeri : Kaman
Öğrenim Durumu : Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği
Yabancı Dil : İngilizce
Medeni Durumu : Evli - 2 Çocuklu

Elektronik Dairesi Başkanlığı

Başkanlığımızın görev ve yetki sahasında uçuş güvenliği ile ilgili Hava Seyrüsefer, Radar, Uydu ve Haberleşme  Sistemlerinin temin ve tesisi ile idamesi ve sürekli çalışırlığının sağlanması konuları yer almaktadır.
Bu amaçla ·
İhtiyaç duyulan elektronik sistem ve cihazlar için proje ve teknik şartnamelerin hazırlanması,

·Hizmette olan elektronik sistemlerin periyodik bakım ve onarım planlarının hazırlanması, bu planların uygulanmasının sağlanması ve izlenmesi;

·Hava Seyrüsefer, Radar, Uydu ve Haberleşme sistemlerinin uçuş kontrolleri
ile ilgili yer ekibinin planlanması ve görevlendirilmesi;

·Hava liman ve meydanlar ile bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarında onarılamayan cihaz, teçhizat ve bununla ilgili üniteler ile test cihazlarının bakım, onarım, kalibrasyon ve modifikasyonunun yapılması,

·İhtiyaç duyulan yedek malzeme, test cihazı ve dökümanın temin edilmesi,

·Söz konusu hizmetler ile ilgili personelin gerek yurt içi, gerekse yurt dışı eğitim planlarının yapılması ve uygulanması,

·Hizmetin daha iyi yürütülebilmesi için teknolojideki gelişmelerin yakinen takip edilmesi ve bu gelişmelerin bünyeye uygulanmasının sağlanması;

·Havacılıkla ilgili uluslararası kuruluşların (ICAO, EUROCONTROL, ECAC, CANSO, EASA vb.) çalışmalarının takibi, hazırlanan ve kabul edilen planların zamanında yerine getirilmesi için ilgili birimlerle gerekli koordine ve işbirliğinin sağlanması,


Görevleri Başkanlığımızca gerçekleştirilmektedir.​