Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Finans Bilgileri

​​​​​

2018 Mali Tablolar
  Dosya Adı
pdf 2018 5 yıllık ayrıntılı gelir tablosu
pdf 2018 5 yıllık bilanço aktif
pdf 2018 5 yıllık bilanço pasif
pdf 2018 5 yıllık kar dağıtım
pdf 2018 5 yıllık Satışların maliyeti
pdf 2018 5 yıllık toplu finans
pdf 2018 Özkaynak değisim tablosu
Finansal Raporlar
  Dosya Adı
pdf 2016 YILI İŞLETME BÜTÇESİ
pdf 2016 YILI REVİZE İŞLETME BÜTÇESİ
pdf 2017 YILI İŞLETME BÜTÇESİ
pdf 2017 YILI REVİZE İŞLETME BÜTÇESİ
pdf 2018 YILI İŞLETME BÜTÇESİ
pdf 2019 YILI İŞLETME BÜTÇESİ
Finansal Durum
  Dosya Adı
pdf GENEL FİNANSAL BİLGİLER 1-Önceki Yıllar Finansal Gerçekleşmeleri(5Yıl)
pdf GENEL FİNANSAL BİLGİLER 2-Orta Vadeli Finansman Programı(5Yıl)
pdf 2-HIZMET SATIS VE DIGER GELIRLER \ 1-Önceki Yillar Gelir Gerçeklesmeleri \ 1.Önceki Yillar Genel Gelir Gerçeklesmeleri (5 Yil)
pdf 2-HIZMET SATIS VE DIGER GELIRLER \ 1-Önceki Yillar Gelir Gerçeklesmeleri \ 2.Önceki Yillar Hizmet Satis Gelirlerinin Aylara Göre Gerçeklesmesi (5 Yil)
pdf 2-HIZMET SATIS VE DIGER GELIRLER \ 1-Önceki Yillar Gelir Gerçeklesmeleri \ 3.Önceki Yillar Hizmet Satis Gelirlerinin Havalimanlarina Göre Gerçeklesmesi (5 Yil)
pdf 3-HIZMET SATIS VE DIGER GELIRLER \ 1-Önceki Yillar Gelir Gerçeklesmeleri \ 4.Önceki Yillar Hizmet Satis Gelirlerinin Hizmet Satis Türlerine Göre Gerçeklesmesi (5 Yil)
pdf 3-HIZMET SATIS VE DIGER GELIRLER \ 2-Cari Yil Gelir Gerçeklesmesi \1.Cari Yil Aylara Göre Gelir Gerçeklesmesi
pdf 3-HIZMET SATIS VE DIGER GELIRLER \ 2-Cari Yil Gelir Gerçeklesmesi \ 2.Cari Yil Program Gerçeklesme Durumu
pdf 4-KAR ZARAR DURUMU (GELİR TABLOSU)\1-Önceki Yıllar Kar Zarar Gerçekleşme Durumu ( Gelir Tablosu)\Önceki Yıllar Dönem Karı Gerçekleşmesi ( 5 Yıl)
zip 4-KAR ZARAR DURUMU (GELİR TABLOSU)\1-Önceki Yıllar Kar Zarar Gerçekleşme Durumu ( Gelir Tablosu)\2008 yılı aylık gelir tabloları
zip 4-KAR ZARAR DURUMU (GELIR TABLOSU)\1-Önceki Yillar Kar Zarar Gerçeklesme Durumu ( Gelir Tablosu)\2009 yılı aylık gelir tabloları
zip 4-KAR ZARAR DURUMU (GELIR TABLOSU)\1-Önceki Yillar Kar Zarar Gerçeklesme Durumu ( Gelir Tablosu)\2010 yılı aylık gelir tabloları
rar 4-KAR ZARAR DURUMU (GELIR TABLOSU)\1-Önceki Yillar Kar Zarar Gerçeklesme Durumu ( Gelir Tablosu)\2011 yılı aylık gelir tabloları
rar 4-KAR ZARAR DURUMU (GELIR TABLOSU)\1-Önceki Yillar Kar Zarar Gerçeklesme Durumu ( Gelir Tablosu)\2012 yılı aylık gelir tabloları
rar 4-KAR ZARAR DURUMU (GELIR TABLOSU)\1-Önceki Yillar Kar Zarar Gerçeklesme Durumu ( Gelir Tablosu)\2013 yılı aylık gelir tabloları
rar 4-KAR ZARAR DURUMU (GELIR TABLOSU)\1-Önceki Yillar Kar Zarar Gerçeklesme Durumu ( Gelir Tablosu)\2014 yılı aylık gelir tabloları
rar 4-KAR ZARAR DURUMU (GELIR TABLOSU)\1-Önceki Yillar Kar Zarar Gerçeklesme Durumu ( Gelir Tablosu)\2015 yılı aylık gelir tabloları
rar 4-KAR ZARAR DURUMU (GELIR TABLOSU)\1-Önceki Yillar Kar Zarar Gerçeklesme Durumu ( Gelir Tablosu)\2016 yılı aylık gelir tabloları
rar 4-KAR ZARAR DURUMU (GELIR TABLOSU)\1-Önceki Yillar Kar Zarar Gerçeklesme Durumu ( Gelir Tablosu)\2017 yılı aylık gelir tabloları
pdf 4-KAR ZARAR DURUMU (GELIR TABLOSU)\2-Cari Yıl Dönem Karı Gerçeklesmesi ( Mevcut ay itibariyle)\Cari Yıl Dönem Karı Program-Revize\Program - Revize Tablosu
pdf 4-KAR ZARAR DURUMU (GELIR TABLOSU)\2-Cari Yıl Dönem Karı Gerçeklesmesi ( Mevcut ay itibariyle)\Cari Yıl Dönem Karı Program-Revize\Aylık Gelir Tablolari\Ocak
pdf 4-KAR ZARAR DURUMU (GELIR TABLOSU)\2-Cari Yil Dönem Kari Gerçeklesmesi ( Mevcut ay itibariyle)\Cari Yil Dönem Kari Program-Revize\Aylik Gelir Tablolari\Şubat
pdf 4-KAR ZARAR DURUMU (GELIR TABLOSU)\2-Cari Yil Dönem Kari Gerçeklesmesi ( Mevcut ay itibariyle)\Cari Yil Dönem Kari Program-Revize\Aylik Gelir Tablolari\Mart
pdf BILANÇO\Aktif\Cari Yil\Ocak
pdf BILANÇO\Aktif\Cari Yil\Subat
pdf BILANÇO\Aktif\Cari Yil\Mart
zip BILANÇO\Önceki Yillar\5 Yillik Bilanço
zip BILANÇO\Önceki Yillar\2008 yili aylik bilanço aktif
zip BILANÇO\Önceki Yillar\2009 yili aylik bilanço aktif
zip BILANÇO\Önceki Yillar\2010 yili aylik bilanço aktif
rar BILANÇO\Önceki Yillar\2011 yili aylik bilanço aktif
rar BILANÇO\Önceki Yillar\2012 yili aylik bilanço aktif
rar BILANÇO\Önceki Yillar\2013 yili aylik bilanço aktif
rar BILANÇO\Önceki Yillar\2014 yili aylik bilanço aktif
rar BILANÇO\Önceki Yillar\2015 yili aylik bilanço aktif
rar BILANÇO\Önceki Yillar\2016 yili aylik bilanço aktif
pdf BILANÇO\DIGER MALI TABLOLAR\Satislarin Maliyeti Tablosu
pdf BILANÇO\DIGER MALI TABLOLAR\Kar Dagitim Tablosu
pdf BILANÇO\DIGER MALI TABLOLAR\Özkaynak Degisim Tablosu
pdf BILANÇO\DIGER MALI TABLOLAR\Nakit Akim Tablosu
pdf BILANÇO\DIGER MALI TABLOLAR\Yasal Yükümlülükler Tablosu
pdf BILANÇO\DIGER MALI TABLOLAR\HARCAMALAR \1-Önceki Yillar Harcama Gerçeklesmeleri (5 Yil)
pdf BILANÇO\DIGER MALI TABLOLAR\HARCAMALAR \2-Cari Yil Harcama Gerçeklesmesi
pdf 2-HİZMET SATIŞ VE DİĞER GELİRLER\1-Önceki Yıllar Gelir Gerçekleşmeleri\4.Önceki Yıllar Hizmet Satış Gelirlerinin Hizmet Satış Türlerine Göre Gerçekleşmesi (5 Yıl)
pdf 3-HİZMET SATIŞ VE DİĞER GİDERLER\1-Önceki Yıllar Gider Gerçekleşmeleri\1.Önceki Yıllar Giderlerinin Aylara Göre Gerçekleşmesi (5 Yıl)
pdf 3-HİZMET SATIŞ VE DİĞER GİDERLER\1-Önceki Yıllar Gider Gerçekleşmeleri\2.Önceki Yıllar Giderlerin Havalimanlarına Göre Gerçekleşmesi (5 Yıl)
pdf 3-HİZMET SATIŞ VE DİĞER GİDERLER\1-Önceki Yıllar Gider Gerçekleşmeleri\3.Önceki Yıllar Giderlerinin Gider Türlerine Göre Gerçekleşmesi (5 Yıl)
pdf 4-KAR ZARAR DURUMU (GELİR TABLOSU)\2-Cari Yıl Dönem Karı Gerçekleşmesi ( Mevcut ay itibariyle)\Cari Yıl Dönem Karı Program-Revize\Aylık Gelir Tabloları\Nisan
pdf 4-KAR ZARAR DURUMU (GELİR TABLOSU)\2-Cari Yıl Dönem Karı Gerçekleşmesi ( Mevcut ay itibariyle)\Cari Yıl Dönem Karı Program-Revize\Aylık Gelir Tabloları\Mayıs
pdf 4-KAR ZARAR DURUMU (GELİR TABLOSU)\2-Cari Yıl Dönem Karı Gerçekleşmesi ( Mevcut ay itibariyle)\Cari Yıl Dönem Karı Program-Revize\Aylık Gelir Tabloları\Haziran
pdf BİLANÇO\Aktif\Cari Yıl\Nisan
pdf BİLANÇO\Aktif\Cari Yıl\Mayıs
pdf BİLANÇO\Aktif\Cari Yıl\Haziran
rar BİLANÇO\Aktif\Önceki Yıllar\2017 yılı aylık bilanço aktif
pdf BİLANÇO\Pasif\Cari Yıl\Ocak
pdf BİLANÇO\Pasif\Cari Yıl\Şubat
pdf BİLANÇO\Pasif\Cari Yıl\Mart
pdf BİLANÇO\Pasif\Cari Yıl\Nisan
pdf BİLANÇO\Pasif\Cari Yıl\Mayıs
pdf BİLANÇO\Pasif\Cari Yıl\Haziran
pdf BİLANÇO\Pasif\Önceki Yıllar\5 Yıllık Bilanço
zip BİLANÇO\Pasif\Önceki Yıllar\2008 yılı aylık bilanço pasif
zip BİLANÇO\Pasif\Önceki Yıllar\2009 yılı aylık bilanço pasif
zip BİLANÇO\Pasif\Önceki Yıllar\2010 yılı aylık bilanço pasif
rar BİLANÇO\Pasif\Önceki Yıllar\2011 yılı aylık bilanço pasif
rar BİLANÇO\Pasif\Önceki Yıllar\2012 yılı aylık bilanço pasif
rar BİLANÇO\Pasif\Önceki Yıllar\2013 yılı aylık bilanço pasif
rar BİLANÇO\Pasif\Önceki Yıllar\2014 yılı aylık bilanço pasif
rar BİLANÇO\Pasif\Önceki Yıllar\2015 yılı aylık bilanço pasif
rar BİLANÇO\Pasif\Önceki Yıllar\2016 yılı aylık bilanço pasif
pdf BİLANÇO\DİĞER MALİ TABLOLAR\Yasal Yükümlülükler Tablosu
pdf 3-HİZMET SATIŞ VE DİĞER GİDERLER\2-Cari Yıl Gider Gerçekleşmesi\1.Cari Yıl Aylara Göre Gider Gerçekleşmesi
pdf 3-HİZMET SATIŞ VE DİĞER GİDERLER\2-Cari Yıl Gider Gerçekleşmesi\2.Cari Yıl Program Gerçekleşme Durumu (Detay)
pdf BİLANÇO\Aylık Gelir\Cari Yıl\Ağustos
pdf BİLANÇO\Aktif\Cari Yıl\Ağustos
pdf BİLANÇO\Pasif\Cari Yıl\Ağustos
pdf Yasal yükümlülükler
pdf BİLANÇO\Aylık Gelir\Cari Yıl\Temmuz
pdf BİLANÇO\Aktif\Cari Yıl\Temmuz
pdf BİLANÇO\Pasif\Cari Yıl\Temmuz
Finansal Formatlar
  Dosya Adı
pdf Kanuni Faiz Oranları
xlsx Temerrüt Faiz Oranları
xlsx Döviz Faiz Oranları
xlsx Tecil Faiz Oranları
pdf Bütçe Tabloları
pdf Faiz Hesaplama Formu
docx Sözleşme Faiz Oranları