Vazgeç T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü GLOBAL_DHMI_HEADER_DAIRE_TR MENÜ
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı

İSMAİL TOĞAY
HAVACILIK EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANI
Doğum Yeri ve Yılı : Isparta-1958
Öğrenim Durumu : Eskişehir Eğitim Enstitüsü
Medeni Durumu : Evli


​​

-Kurum içerisinde bulunan (hizmet öncesi-hizmet içi- tazeleme-geliştirme vb) eğitim faaliyetleriyle alakalı tüm çalışmaları yapmak veya koordinasyonunu gerçekleştirmek ayrıca bu hususta oluşturulacak politikaları belirlemek,

-Ülkemiz, bölgemiz ve uluslararası havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan meslek öncesi, meslek içi eğitimler açmak, havacılık sektörünün gerektirdiği alanlarda ihtisas eğitimleri, seminer, sempozyum konferans vb. etkinlikler düzenlemek,

-Ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifika ile değerlendirilecek eğitim ve öğretim programları uygulamak,

-Havacılık sektöründeki ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların

hazırlayacakları eğitim projelerine danışmanlık yapmak ve destek vermek,

-Kuruluşun Eğitim Planında yer alan eğitim programlarını, başlangıç, uygulanış ve sonuç aşamasında amaca uygunluğu açısından gözlemlemek, incelemek ve gerektiği takdirde eğiticilerin ve katılımcıların başarısını bilimsel yöntemler aracılığıyla değerlendirmek,

-DHMİ Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı personelinin görev ve sorumluluklarının gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak, hizmette verimliliği artırmak ve üst görevlere hazırlamak ve benzeri için öngörülen temel eğitimler düzenlemek,

-Kuruluşun eğitim alanında misyon ve vizyonunu öncü seviyeye taşımak amacıyla, gelişen çağın gereklerine göre mer’i mevzuat hükümleri çerçevesinde eğitim kurul ve/veya kurumlarını tesis etmek, yönetmek, denetlemek için gerekli çalışmaları yapmak,​


Havacılık Eğitim Dairesi Tarifeleri
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çağrı Merkezi Uygulamalar
444 24 07
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Çağrı Merkezi
444 34 64
DHMİ
Çağrı Merkezi
Uygulamalar
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü