Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı

​​

MUSTAFA KILIÇ
HAVA SEYRÜSEFER DAİRESİ BAŞKANI
Doğum Yeri : Ankara
Öğrenim Durumu : Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu
Yabancı Dil : İngilizce
Medeni Durumu : Evli - 2 Çocuklu


Hava Seyrüsefer Daire Başkanlığı

Başkanlığımız Görev ve Sorumlulukları
         2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve DHMİ Ana Sözleşmesi gereği Hava Seyrüsefer Hizmetlerini yerine getirmekle yükümlü olan Kuruluşumuz adına, Türk Hava Sahası'nda verilmekte olan Hava Seyrüsefer Hizmetleri'nin uluslararası kurallar ve milli mevzuatlara uygun olarak yürütülmesinden Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı sorumludur.

        Bu kapsamda, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) tarafından hava seyrüsefer alanında geliştirilen standart ve tavsiye edilen uygulamalar (SARPs) ile bunların dünya çapında uygulanmasını teminen, Şikago Konvansiyona getirilen Ek'ler (ANNEX's), bölge planları (ülkemiz için Avrupa Bölgesi), dokümanlar,el kitapları
ve periyodiklerin takibi ile bunlarda yer alan kural ve usullerin hayata geçirilmesi, karasularımız ile hükümran hava sahamızın tamamında uçuş emniyetinin temini,
hava trafiğinin düzenlenmesi ve ATM hizmetlerinin yerine getirilmesi sağlanmaktadır.

Türk Hava Sahasında, Hava Seyrüsefer Hizmetlerinin sağlanması kapsamında;

a. Türk Hava Sahasını kullanan tüm uçuşlara, Saha Kontrol, Yaklaşma Kontrol ve Meydan Kontrol Ünitelerinden hava trafik kontrol hizmetinin verilmesinden,
b. Hava sahasının etkin kullanılması amacıyla (tasarımı, yol yapıları, sektörizasyon) ve hava sahasının değişik kullanıcı (sivil-asker) talepleri doğrultusunda paylaşım, koordine ve kontrolünün sağlanması ve Türk Hava Sahasının yönetiminden,
c. Hava trafik talebi ile hava trafik kontrol sistem kapasitesi arasında sürekli olarak denge kurmayı amaçlayan taktik ve stratejik planlama çalışmaları yapılarak, Hava Trafik Akış Yönetiminin sağlanmasından,
d. Havalimanları için aletli alçalma ve standart kalkış/iniş usulleri hazırlanması ve Kuruluşumuz envanterinde yer alan hava araçları ile uçuş kontrol hizmetinin gerçekleştirilmesinden,
e. Hava hadiselerinin incelenmesi, değerlendirilmesi ve neticelendirilmesinden,
f. Türk Hava Sahasını kullanacak uçuşlara ilişkin uçuş planı ve permi bilgilerinin takip edilmesi ve düzenlenmesinden,
g. Havacılık yayınlarının (AIP, AIP AMDT, AIP SUP, AIC, NOTAM, PIB) zamanında hazırlanması ve dağıtımından,
h. Yol ücretlerine esas teşkil eden trafik bilgilerinin EUROCONTROL’e gönderilmesi ve Ülkemize ait Milli Maliyet tespit çalışmalarının yapılmasından,
i. Yurt içi ve yurt dışı havacılık kuruluşları ile daimi temas sağlanarak; bilgi alış verişinde bulunulması, hizmet alanı ile ilgili seminer, toplantı, eğitime yönelik faaliyetlere katılım sağlanması ve bu konularda ünitelerin bilgilendirilmesinden,
j. Uçuş emniyeti için gerekli haberleşme ve seyrüsefer yardımcı cihaz ve sistem ihtiyacının tespiti ile temin ve tesisleri için gerekli koordinasyonunun sağlanması ile tesis edileceği yerlerin etüdü ve ilk hizmete veriliş ve periyodik uçuş kontrolünün gerçekleştirilmesinden,
k. Gelişmekte olan teknoloji göz önüne alınarak cihaz, sistem ve donanımlar üzerinde gerekli değişiklik teklifleri yapılarak, bunlar üzerinde projeler hazırlanmasından,
l. Hava seyrüsefer personelinin istihdam, yerleştirme ve eğitim planlamasını yapmaktan,
m. Arama ve Kurtarma hizmetlerinin ilgili devlet ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlanmasından,

Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı sorumludur.