Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

İşletme Dairesi Başkanlığı

MEHMET CEMİL ACAR
İŞLETME DAİRESİ BAŞKANI

Yabancı Dil: İngilizce

Ortaöğretim: Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul

Lisans: Çukurova Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Kamu Yapıları Üretiminde Yap-İşlet-Devret Modeli – Havalimanı Terminal Binaları Örneklemesi

İşletme Dairesi Başkanlığı​

· Genel Müdürlük tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak hava limanı ve meydanlarda işletme hizmetlerinin ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ve ICAO kurallarına göre yürütülmesi amacıyla tüm faaliyetlerin yönetim, denetim ve koordinasyonu yönünden sorumlu olarak görev yapmak.
  · Türkiye hava liman ve meydanlarında her türlü işletme hizmetlerinin ilke ve yönetmeliklerini araştırmak ve belirlemek. Hava trafiğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli yer hizmetleri desteğini sağlamak amacıyla tüm faaliyetleri planlamak,koordine etmek ve denetlemek.
  · Yer hizmetleri ile ilgili programları hazırlamak, yatırım gerektiren faaliyetleri
ile ilgili yıllık bütçeyi belirleyerek, verilen bütçeye göre faaliyetleri uygulama aşamasına getirmek.
  · Hava liman ve meydanlarda kar, kuş, ot mücadele çalışmaları ile meydan çevre ve maniaların belirlenmesine yönelik çalışmaların koşullarını belirlemek. Kaza, kırım kurtarma hizmetleri ile pist özel aydınlatma sistemlerinin çalışma ilkelerini tespit etmek.
  · Terminal binalarının kullanım planlarını hazırlamak, yer tahsislerini planlamak, ticari hacimlerini belirleyerek gelir artırıcı faaliyetleri düzenlemek, tarifeleri saptamak ve uygulamak.
  · Uçak trafiğine göre meydanların çalışma saatlerini düzenlemek, hava liman ve meydanlardaki hizmet araçları, özel iş makineleri ve elektrojen gruplarının faaliyetlerini düzenlemek ve izlemek.
  · Uluslar arası sivil havacılık kuruluşlarının çalışmalarını izlemek, toplantı ve seminere katılmak, ilgili dokümanları izleyerek yenilik ve gelişmelerin bünyeye uyarlanarak uygulanmasını saptamak.
  · Başkanlık hizmetleri ile ilgili hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasını sağlamak.
  · Uluslar arası kurallara uygun olarak hava liman ve meydanların daha üst düzeylere getirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek Meydan yer seçimi ve ihtiyaç programlarının hazırlanması ile ilgili çalışmalara katılmak. · Faaliyetlerinin etkin bir düzeyde sürdürülmesi amacıyla organizasyonu oluşturmak, geliştirmek, birimler içinde görev, yetki sorumluluk dağılımı ile çalışma düzenini belirlemek.
  · Hazırlanan yıllık yatırım programlarını düzenli olarak izlemek, konu ile ilgili gerekli çalışmaları yürütmek, yatırım programları gereği ihaleleri düzenlemek ve istihkakları onaylamak.
  · Faaliyetleri ile ilgili raporları periyodik ve/veya istek üzerine hazırlamak yada hazırlatmak.
  · Konusunda yurtiçi ve yurtdışı toplantılarda Kuruluşu temsil etmek.
  · Sivil amaçlı uçuşlar için silahlı kuvvetlere ait meydanlarla ilgili protokollerin düzenlenmesini sağlamak ve konuyla ilgili toplantı ve çalışmalara katılmak.​
  · Faaliyetleri ile ilgili ICAO (International Civil Aviation Organization / Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı), ACI (Airports Council International / Uluslararası Hava Alanları Konseyi), IATA (International Air Transport Association / Uluslararası Hava Taşımacılığı Kurumu) yayınlarını izlemek ve hizmetlerin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​