Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Mali İşler Dairesi Başkanlığı

​​​

MUHSİN KARAKURT
MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANI
Doğum Yeri  : Sarıkamış
Öğrenim Durumu : Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi   Bölümü
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü Yüksek Lisansı
Yabancı Dil : İngilizce
Medeni Durumu : Evli - 2 Çocuklu​​


Mali İşler Dairesi Başkanlığı

·Kuruluşun Mali İşlerle ilgili faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

·Genel Yatırım ve finansman programına ve buna bağlı olarak İşletme bütçesini hazırlamak ve finansman yapısının yıl içi seyrini izleyerek alınan gerekli tedbirleri Makam`a arz etmek,

·Nakit politikasını Makam direktifleri doğrultusunda planlamak ve uygulamak,

·Gelirlerin hesaplara alınmasını sağlamak ve izlemek,

·Alacakları takip ve tahsil etmek veya hukuki yollardan takibini sağlamak,

·Ödemelerin; programlarla belirlenen ödeneklere ve mevzuata uygun olarak yapılmasını ve zamanında ödenmesini sağlamak,

·Vergi, resim, harç ve kesintileri mevzuatın öngördüğü şekilde hesaplamak ve kesmek ve süresinde ilgili yerlere yatırmak,

·Verilen hizmetlerin maliyetlerini tespit etmek ve her türlü sigorta işlemlerinin kayıtlarını tutmak,

·Sabit kıymetler ve stoklarla ilgili tüm hareketleri izlemek ve fiili durumla eşitliklerini sağlamak,

·Hizmetleri aksatmayacak sekilde, hizmetleri ile ilgili konularda tasarrufu geliştirici tedbirleri tespit edip Makam`a sunmak. Makamca uygun görülen tasarruf tedbirlerinin de uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve neticelerini Makam`a arz etmek,

·Faaliyet dönemi sonunda bilanço ve faaliyet raporunu hazırlamak,

·Müessese, Bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili mali konularda gerekli koordineyi sağlamak,

·Gelişmiş ülkelerdeki gelir kaynaklarını araştırıp, Makam`a kuruluş gelirlerini artırıcı önerilerde bulunmak,

·Genel Müdürlük Makam`ınca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 ​


Mali İşler Dairesi Başkanlığı
  Dosya Adı
xls Gerekli Dosyalar - Banka Vergi Kesinti Formu