Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Milli ve Uluslararası Mevzuatlar

Milli Mevzuatlar
Sivil havacılık güvenliğini ilgilendiren kanun, yönetmelik ve yönergelerden önemli olanlar şunlardır :

 
5442 Sayılı II İdaresi Kanunu (Değişiklik 4178 S.Kanun).
5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun.
2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu.
2559 Sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu.
2803 Sayılı Jandarma Salahiyet Kanunu.
Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik, (97/9707).
Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve ekleri.
Özel Güvenlik Teşkilatı Hava Alanı Koruma Hizmetleri Yönergesi.
Hava Alanları Giriş Kartı Yönergesi.
Hava Alanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22).
Tüm Hava Alanları Giriş Kartı Talimatı.
Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim Araştırma ve Denetleme Uzmanları Kurulu Çalışma Yönergesi.
İl Emniyet Müdürlüğü Hava Meydanı Şube Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği.
DHMİ Genel Müdürlüğü Havaalanları Şeref Salonları Protokol Hizmetleri Yönergesi.
Hava Meydanı VIP Salonu ve Şeref Salonu Yönergesi.
5682 sayılı Pasaport Kanunu.

 
Uluslararası Mevzuatlar
Uluslararası sivil havacılık güvenliğini yasadışı müdahale maksadı taşıyan eylemlerden korumak ve gerektiğinde bu tür eylemlere karşılık verebilmek amacıyla düzenlenen uluslararası sözleşmelerin bazıları şunlardır :

 
07.12.1944 tarihinde akit ve imza edilmiş olan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi (Şikago Sözleşmesi. katılım tarihi 05.06.1945)
Hava Taşımalarında Bazı Suç ve Diğer Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme. (Tokyo-1963 katılım tarihi 22.04.1975). Bu sözleşme ile hava taşımacılığında bazı suçların ve eylemlerin önlenmesi amaçlanmıştır.
Uçakların Yasadışı Olarak Ele Geçirilmesinin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme. (LAHEY-1971 katılım tarihi 31.03.1973). Bu sözleşme ile uçak kaçırma olayları tüm ülkelerde suç kabul edilmiş ve önlemler belirtilmiştir.
Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme. (MONTREAL-1971 katılım tarihi 22.06.1975). Bu sözleşme ile sivil havacılığa yönelik her türlü müdahalenin önlenmesi amaçlanmıştır.
Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havalimanlarında Kanun Dışı Şiddet Olaylarının Önlenmesine İlişkin Protokol. (24.02.1988 Montreal Ek`i). Sözleşmede havalimanlarında şiddet olaylarının önlenmesi amaçlanmıştır.
Avrupa Sivil Havacılık Konferansı ECAC (Güvenlik Doc.30)
İkili hava ulaştırma anlaşmaları. Ülkeler sivil havacılıkla ilgili anlaşmalar yapmaktadır. ICAO`nun tavsiyesi üzerine ülkeler bu ikili anlaşmalarda güvenlik konularına da yer vermektedir. Türkiye, birçok devletle ilgili sivil havacılık anlaşması yapmış ve bu anlaşmalarda güvenlik konularına da yer vermiştir.​