Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Müfettiş Hususları

​DHMI Müfettisleri yetkilerini kullanirken su hususlara uyarlar :
1- Icraya müdahale edemezler.

2- Evrak, defter ve kayitlar üzerine serh, ilave ve düzeltme yapamazlar.

3- Teftise tabi kimselerle, hususi münasebetler tesis edemezler. Beseri ve sosyal iliskilerin gerektirdigi hususlar müstesnadir.

4- Teftise gidecekleri yerleri, yapacaklari, isleri ve görevleri dolayisiyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açiklayamazlar.

DHMI Müfettisleri görev, yetki ve sorumluluklari ile ilgili faaliyetlerinde asagida belirtilen çalisma anlayis ve amaçlarini göz önünde tutarlar : Teftiste esas amaç, denetlenen ünitelerin gelecekte daha mükemmel sonuçlar elde etmesine ve yolsuzluklarin , usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik çözüm önerileri getirmektir.

DHMI Müfettisleri bu esastan hareketle;
1- Genel Müdürlük merkez ve tasra teskilati ile müessese ve bagli ortakliklarinda teftis ve denetimin etkin bir sekilde yürütülmesini engelleyen hususlari ve mükerrerlikleri tespit etmek,

2- Yapilan islem ve çalismalar ile amaca yönelmede kullanilan yöntemlerin uygunlugunu, kamun harcamalarinin yerinde olup olmadigini denetlemek,

3- Mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa, bunlari belirlemek ve ekonomik, sosyal, idari ve hukuki nedenleri tahlil ederek, sapmalarin düzeltilmesi; is ve hizmet veriminin optimal ve rasyonel düzeye çikarilmasi için öneriler getirmek, amaçlarini göz önünde tutarlar.

Müfettislerin çalisma anlayisi, etkin, verimli, iktisadi ve caydirici bir denetim sistemini öngörür ; hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftis sistemini reddeder.