Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Pazarlama Ticaret Daire Başkanlığı

GÖKHAN SORKUNLU
PAZARLAMA VE TİCARET DAİRESİ BAŞKANI

Eğitim: Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü (Lisans)

Yabancı Dil: İngilizce

Medeni Durumu: Evli- 1 Çocuklu​

Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı

Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Birim Yönetmeliğinde yer alan görevleri yerine getirmek üzere merkezde kurulan Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı; Başkan ve Başkan Yardımcısı ile ona bağlı olarak;

·Gelir Tahakkuk Şube Müdürlüğü

·Pazarlama ve Sözleşmeler Şube Müdürlüğü

·Tarifeler Şube Müdürlüğü

·İdari İşler Şefliğinden,

oluşur.


Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı’nın Birim Yönetmeliği’nde belirtilen görevleri aşağıdaki gibidir.

Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığının Görevleri:

- DHMİ Genel Müdürlüğünün amaç ve politikalarına uygun gelir artırıcı pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, gerçekleşen satışlara ilişkin verileri değerlendirmek ve analiz etmek, ileriye dönük gelir tahminlerini yapmak, karlılık ve verimlilik ilkelerine uygun pazarlama politikalarını geliştirmek.

- Gelir tahakkuk ve fatura işlemlerinin Pazarlama ve Ticaret Yönergesine uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak.

- DHMİ Havalimanı Ücret Tarifelerini hazırlamak, Bakanlık onayını müteakip DHMİ web sitesinde yayımlanmasını ve AIC yayını ile yurt içi ve yurt dışı duyurusunun yapılmasını sağlamak.

- Başkanlık faaliyetleri ile ilgili konularda yabancı ülkelerin mevzuat ve uygulamalarını takip etmek, gerekli incelemelerde bulunmak, ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliklerinin yapılmasını sağlamak.

- Yabancı ülkelerin havalimanlarındaki ticari aktivite kalemlerini araştırıp, gelir kaynaklarını arttırıcı önerileri Genel Müdürlüğe teklif etmek.

- Başkanlık faaliyet alanına giren Yönerge, Yönetmelik ve Sözleşmelerde gerekli görülen değişikliklerin kurumsal ve yasal mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

- Başkanlık ve taşra birimlerinin teşkilat şemasına ilişkin önerilerde bulunmak.

- Pazarlama ve Ticaret iş ve işlemlerinin Pazarlama ve Ticaret Daire Başkanlığı yönergeleri ile mevzuata uygun olarak yapılması için, ilgili Daire Başkanlıkları/Havalimanı Başmüdürlükleri/Müdürlükleriyle koordinasyonu sağlamak.

- Pazarlama ve Ticaret Komisyonu gündeminin belirlenmesi ile gündeme alınan konuların Komisyonda görüşülmesini, karar alınmasını ve gerektiğinde Yönetim Kuruluna arzını sağlamak.

- Kamu Özel İşbirliği ile ilgili görev alanına giren işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

- Başkanlık görev alanına giren faaliyetlerle ilgili raporları periyodik ve/veya istek üzerine hazırlamak.

- Başkanlık faaliyetlerine ilişkin gerçek veya tüzel kişilerden gelecek talepleri değerlendirmek, sonuçlandırmak ve ilgililerine gerekli bilgileri vermek.

- Pazarlama ve ticaret konularına ilişkin işbaşı eğitimi verilmesini sağlamak.

- Pazarlama ve ticaret konularına ilişkin seminer ve kursları programlamak, eğitmen sağlamak, eğitimleri vermek.

- Genel Müdürlük Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.​


DHMİ Ücret Tarifeleri
  Dosya Adı
pdf 2020 DHMİ Havalimanı Ücret Tarifeleri
pdf 2020 DHMI Airport Charges
pdf 2019 Airport Charges REV.01
pdf 2019 DHMİ Havalimanı Ücret Tarifeleri REV.01