Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Sistem İletişim Şube Müdürlüğü

​Kuruluş Gerekçeleri

DHMİ Merkez ve Taşra Birimleri ile bu birimlerde çalışan yaklaşık 8000 kullanıcının Bilgi Teknolojileri Dairesi Sistem Merkezine bağlantısının sağlanması, bu bağlantılarda şifreleme ve güvenlik tedbirlerinin sürekli ayakta tutulması, BT hizmetlerinin verilebilmesi için gerekli sunucu/donanım alt yapısının ve işletim sistemlerinin yönetilmesi, gelişen bilgisayar ağları teknolojilerinin yakından takip edilmesi ve uygun olanlarının kuruluşumuza kazandırılması konularının, ayrı bir şube müdürlüğü tarafında yönetilmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Görevleri

BT Sistem iletişim altyapısındaki değişiklik ve ilavelerin yapılması/yaptırılması, takip edilmesi, data hatları teknik özellikleri ile kurumsal standartlarının belirlenmesi,
BT Sistem Odasının ısı dengesinin korunması için gerekli iklimlendirme koşullarını tespit edilmesi, uygulanması ve kararlılığın korunmasının sağlanması,
DHMİ Yerel ve Geniş Alan Ağları üzerinde uygulanmakta olan ve uygulanacak her türlü kuralın ve tedbirlerin yazılı hale getirilmesi, Başkanlık onayına sunulması ve uygulanması,
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı sorumluluğundaki sunucularının uygun koşullarda çalışması için gerekli takip ve kontrollerin yapılması, eksiklik ve aksaklıklar konusunda teknik raporların hazırlanması,
İdaremiz Merkez ve Havalimanları birimleri kullanıcılarının, kurumsal e-posta adreslerinin ve kullanıcı tanımlarının yapılması ve yetkilendirilmesi, gerektiğinde kapatılması, kullanıcı trafiğinin izlenmesi,
Felaket Kurtarma Merkezi kurma çalışmalarını yürüterek; söz konusu merkezin, olası felaket anına hazır durumda tutulması,
DHMI Network trafiğinin izlenmesi ve olumsuz durumlara karşı tedbirlerin alınması, ihtiyaçlar doğrultusunda hat kapasitelerinin artırılması hususunda çalışmaların yapılması,
Yerel ve Geniş alan Aktif ağ cihazlarının fiziki kurulumlarının/konfigürasyonlarının yapılması/yaptırılması, çalışır durumda olmasının sağlanması,
Kuruluşumuzun Bilgisayar ağları üzerindeki güvenlik açıkları ve kural ihlallerinin araştırılması, tespit edilmesi ve giderilmesi,
Kuruluşumuz bünyesinde ihtiyaç duyulan her türlü BT sistemleri, sistem yazılımları ve iletişim sistemleri ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması ve temini hususunda ilgili ünitelerle/birimlerle koordineli çalışma yapılması,
Kuruluşumuz bünyesinde kullanılan BT sistemlerinde, sistem yazılımlarında veya iletişim sistemlerinde karşılaşılan Hataların/Problemlerin giderilmesinde ilgili ünitelere/birimlere üst düzey destek verilmesi ve çözüm üretilmesi,
Sunucu ve İletişim sistemleri ile bunların güvenliği konusunda teknolojik yenilikleri sürekli takip edip, inceleyerek kuruluşumuz içerisinde kullanım alanlarına ilişkin araştırmaların yapılması,
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı sorumluluğundaki sunucu parkının OS (işletim sistemi) seviyesinde yönetiminin sağlanması,
DHMİ etki alanının yönetiminin sağlanması.
Yapısı

Sistem ve iletişim Şube Müdürlüğünde, yukarıda tanımlanan görevlerin yerine getirilebilmesi için iki çalışma gurubu oluşturulmuştur.

a) Sistem yönetim grubu

b) İletişim ağları grubu​