Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Teftiş Kurulu

GANİ ARSLANER
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI
Doğum Yeri ve Yılı : Yerköy/Yozgat, 1963
Öğrenim Durumu: Sakarya Üniversitesi, S.B.E., İşletme (Y.Lisans)
​-Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat (Lisans)
Yabancı Dil : İngilizce
Medeni Durumu : Evli - 1 Çocuklu


Teftiş Kurulu Başkanlığı

1956 yılında kurulan DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 1979 yılında kurulan DHMİ Teftiş Kurulu faaliyetlerini 18.11.1983 tarihinden itibaren Devlet Havacılık ve Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü`ne bağlı olarak yürütmüş ve 08.06.1984 tarihinden itibaren DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesinde "DHMİ Teftiş Kurulu Başkanlığı" ünvanı ile denetim birimi olarak yerini almıştır.

1979 yılında kurulan DHMİ Teftiş Kurulu, denetim elemanı ihtiyacını

karşılamak üzere bugüne kadar 1983, 1987, 2002 ve 2006 yıllarında

dört defa Müfettiş Yardımcılığı özel yarışma sınavı düzenlemiştir. Çeşitli yıllarda Özelleştirme Kanunu kapsamında Kurula naklen atanan Müfettişlerle birlikte bugün 1 Başkan, 11 Başmüfettiş, 5 Müfettiş faaliyetlerini sürdürmektedir.

DHMİ Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Müfettişler doğrudan Genel Müdüre bağlıdırlar ve Kuruluş işlemlerinin mevzuata uygunluğunu Genel Müdür adına denetlerler.