Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Terimler Sözlüğü

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
universal access transceiver evrensel erişim alıcı/vericisi ADS-B veri iletimi için 1.041667 Mbit/s modülasyon oranı ile 978 MHz frekansında çalışan bir yayın veri hattıdır.
universal time coordinated evrensel zaman koordinasyonu Saniye artışıyla ayarlanan ve sivil havacılıkta temel alınan otomatik zaman ölçeğidir.
unmanned free balloon insansız serbest balonlar Havadan hafif, insansız, serbest uçuş yapan hava araçlarıdır.
usability factor kullanılabilirlik faktörü Bir pistin veya pistler sisteminin kullanımının, yan rüzgar unsuru nedeniyle tahdit edilmediği zaman yüzdesi.
ultimate bearing capacity nihai taşıma gücü Temel tabanındaki zeminin yenilmeksizin (makaslama yenilmesi) taşıyabileceği en büyük gerilme düzeyi.
unaccompanied baggage refakatsiz bagaj Uçak altında (hold) taşınmak üzere kabul edilmiş ve chek-in yapan yolcusu uçakta bulunmayan bagaj.
unclaimed baggage sahipsiz bagaj Bir havaalanına gelmiş olup, herhangi bir yolcu tarafından alınmamış veya sahiplenilmemiş bagaj.
unrestricted area tahditsiz alan Bir havaalanında, genel kamuya açık veya girişin başka şekilde tahditsiz olduğu bölümler.
ultra high frequency (UHF) ultra yüksek frekans 300 Mhz ile 3 Ghz arasındaki frekans aralığı.
Uluslararası NOTAM Ofisi International NOTAM Office Uluslararası NOTAM değiş tokuşu için bir Devlet tarafından görevlendirilen ofis.
uncertainty phase belirsizlik safhası Bir hava aracı ve içindekilerin güvenliği konusunda belirsizliğin mevcut olduğu durum.
uncertainty phase şüphe hali Bir hava aracı ve yolcularının emniyetinden şüphe edilmesini gerektirecek belirsizliğin var olması durumu.
unit load devices (ulds) birim yükleme araçları (uldler) Bir uçağın sınırlama (emniyet) sistemiyle doğrudan arabirim görevi gören ve IATA ULD Teknik Kurulu tarafından görevi gören ve IATA ULD Teknik Kurulu tarafından tescillenmiş araçlar.
unit weight test birim ağırlık deneyi Hacmi bilinen birim ağırlık kapları ve tartı ile yapılan deneydir.
upper air control centre üst hava kontrol merkezi Yüksek irtifa değerlerinde tanımlanan bir hava sahasındaki uçakların ayırma sorumluluğunu üstlenmiş bir hava trafik kontrol birimidir.
urgency/immediacy aciliyet Hava aracı veya diğer araçlar ile içlerindeki ya da civarındaki insanların güvenliği ile ilgili durumu belirtmek için kullanılır. Anında müdahale gerektirmez.