Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Terimler Sözlüğü

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
vcocnrete mix ratio beton karışım oranı 1 m3 yerine yerleştirilmiş beton içerisine girecek olan malzemelerin kg cinsinden miktarları.
vertical take-off and landing aircraft dikey iniş / kalkış yapan hava aracı Kalkış ve iniş için çok kısa pistleri veya küçük sahaları kullanarak dikey tırmanma ve/veya alçalma yapabilen hava aracı. Bu tür hava araçlarına helikopterler de dahil olmakla birlikte, söz konusu hava araçları sadece helikopterlerle sınırlı değildir.
visual holding görerek bekleme Havadan kolayca seçilebilen belirlenmiş bir coğrafi fix üzerinde yapılan bekleme.
visual meteorological conditions (VMC) görerek meteorolojik şartlar Görüş, bulutlardan mesafe ve tavan olarak ifade edilen değerlerin ilan edilen asgari limitlerin üzerinde olduğu bir durumdur.
visual aerodrome control rating görerek meydan kontrol derecesi Aletli iniş, kalkış usulleri bulunmayan ve yaklaşma kontrol hizmetinin verilmediği ya da bir başka hava trafik kontrol ünitesi tarafından da bu hizmetin sağlanmadığı, sadece görerek şartlardaki trafiklere hizmet veren havaalanlarında çalışan hava trafik kontrolörlerinin sahip olması gereken derecedir.
visual flight rules (VFR) görerek uçuş kuralları Görerek şartlar muhafaza edilmek kaydıyla, gündoğumu günbatımı saatleri arasında yapılan ve yer görüşünün asla kaybedilmediği uçuş şeklidir.
visual approach görerek yaklaşma Aletle yaklaşma yönteminin bir bölümü ya da tümü tamamlanmadığında IFR uçan hava aracının araziyi (yere nazaran görsel referanslarla) görerek gerçekleştirdiği yaklaşma.
visibility görüş/rüyet Atmosferik şartlara göre tayin olunan ve mesafe birimleri ile ifade edilen, gündüzleri ışıklandırılmamış geceleri ışıklandırılmış belirli cisimleri görüp teşhis etme kabiliyeti.
velocity error hız hatası Bir hedefin gerçek yer hızı ile izleyici tarafından hesaplanan yer hızı arasındaki farklılıktır.
voice communication system (VCS) ses haberleşme sistemi Hava trafik kontrol hizmetinde pilot, kontrolör ve ilgili diğer birimlerin telefon ve telsiz haberleşmesini sağlayan santral sistemi.
validation temdit Bir yetkinin veya onayın, geçerlilik süresi bitmeden gereksinimlerin yerine getirilmesi koşuluyla, sahibine sağladığı imtiyazların daha sonraki belirli bir periyoda kadar uzatılmasıdır.
valet parking services vale park hizmeti Araç parketme hizmeti.
Validation validasyon Yabancı ülkelerce ICAO Ek-1’e göre düzenlenmiş lisansların Türk tescilli hava araçlarında kullanımının geçerli kılınmasıdır.
version varyant B737–400/500/600 gibi aynı hava aracı tipinin değişik modelleridir.
VFR aircraft VFR hava aracı Uçuşunu görerek uçuş kurallarına göre yapan hava aracı.
VFR conditions VFR şartlar Görerek uçuş kurallarına göre uçuş için belirlenmiş minimum değerlere eşit ya da bu değerlerden daha iyi hava durumu koşulları.
VFR flight VFR uçuş Görerek uçuş kuralları uygulanarak yapılan uçuş.
VHF data link VHF veri hattı Hava aracı ve yer istasyonu arasında VHF frekans bandında yapılan veri iletişim hattı.
VHF data link mode 4 VHF veri hattı mod 4 VHF bandında çalışan bir ADS-B veri hattıdır.
vibration vibrasyon Titreşim.
viscosity viskozite Kimyasal maddelerin kıvamlılığını ifade için kullanılan bir terim olup, o maddenin akmaya karşı gösterdiği direncin bir ölçüsüdür.
VOR (VHF omnidirectional radio range) VOR Pilota; manyetik kuzeye göre uçağın yönünü ve seçilen bir radyale göre pozisyonunu bildiren VHF bandında yayın yapan yer tabanlı seyrüsefer yardımcı cihazdır.
VOR/DME facility reference point VOR-DME ünitesinin referans noktası VOR/DME ünitesinin yerinin uzunlamasına/yanlamasına koordinatlarının belirlenmesi.
verify doğrula (mak), teyit ettirmek Bir bilgiyi teyit ettirmek amacıyla istekte bulunmak. Örnek; “verify assigned altitude.” Tahsis edilen irtifayı doğrulayın.
vertical deviation dikey sapma Bir uçağın dikey profilde aşağı veya yukarı doğru yaptığı kaçınma hareketidir
very high frequency çok yüksek frekans 30 ile 300 Mhz arasındaki frekans aralığı.
void ratio boşluk oranı Belirli bir gözenekli ortam örneğindeki boşluk hacminin katı parçacık hacmine oranı.
vertical separation dikey ayırma Havaaraçları arasında değişik irtifa ya da uçuş seviyeleri tahsis edilmek suretiyle sağlanan ayırma. (ICAO) hava araçları arasında dikey mesafe birimleri ile ifade edilen ayırma.
very low frequency çok düşük frekans 3 ile 30 Mhz arasındaki frekans aralığı.