Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
c Cohesion Kohezyon
CA Cabin Attendant Kabin Memuru
CAB Cabin (crew) Kabin Ekibi
CACS Card Access Control System Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi
CAT CategoryClear Air Kategori veya Açık Hava Türbülansı
CAT II Category II (two) Approach Kategori 2 Yaklaşması
CAT III Category III (three) Approach Kategori 3 Yaklaşması
CB Cumulonimbus Kümülonimbüs
CBBG Cabin Baggage Yolcu Beraberi Bagajı
CBR California Bearing Ratio Kaliforniya Taşıma Oranı
CBT Computer-Based Training Bilgisayar Destekli Eğitim
C/F Workability İşlenebilirlik
CLR ClearCleared To -e serbestsiniz
CNL CancelCancelled İptal veya İptal Edilmiş
CNS/ATM Communication Navigation Surveillance and Air Traffic Haberleşme Seyrüsefer, Gözetim ve Hava Trafik Yönetimi
COM Communication Haberleşme
COMINT Communication Intelligence Muhabere İstihbaratı
CONX Connect (ing) (ion) (ed) Bağlantı
COO/PLC Coordinator / Planner Koordinatör / Planlama
COOR CoordinateCoordination Koordine veya İş Birliği
CAA Civil Aviation Authority Sivil Havacilik Otoritesi
CAT I Category I (one) Approach Kategori 1 Yaklaşması
CCH Crew Change Ekip Değişimi
CCM Cabin Crew Manual Kabin Ekibi El Kitabı
CCM Cabin Crew Member Kabin Memuru
CCTM Cabin Crew Training Manual Kabin Eğitim El Kitabı (THY
CCTV Closed Circuit TV Kapalı Devre TV Sistemi
CIV Civil Sivil
CL Centre Line Merkez Hattı
CMB Climb Tırmanış
COC Cockpit (crew) Uçuş (Kokpit) Ekibi
COP Change Over Point Değiştirme Noktası
COSPAS - SARSAT Cosmicheskaya Sistema Poiska Avariynyh Sudov- Satellite-Aided Search and Rescue Tracking Uydu Destekli Arama Kurtarma
CQR Cabin Quality Report Kabin Kalite Raporu
CRP Compulsory Reporting Point Zorunlu Rapor Noktası
CTR Control Zone Kontrol Bölgesi
CVR Cockpit Voice Recorder Kokpit Ses Kayıt Cihazıdır
CWP Controller Working Position Kontrolör Çalışma Pozisyonu
CWY Clearway Aşma Sahası
CXX Cancellation of Flight Uçuşun İpta
CAVOK Visibility, Cloud and Present Weather Better Than Prescribed ValuesConditions Bildirilen Değer veya Koşullardan Daha İyi Görüş, Bulut veya Hava Durumu
CC Crew Concept Herhangi bir bakım faaliyetinin gerekli olmadığı ve uçağın planlanan uçuş için uygun olduğunun temini olan faaliyetlerin pilot sorumluluğunda gerçekleştirilebildiği uçuş öncesi kontroldür.
CDL Configuration Deviation List Konfigürasyon Sapma Listesi
CDR Conditional Route Şartlı Yol
CEAC Committee For European Airspace Coordination Avrupa Hava Sahası Koordinasyon Komitesi
CFIT Controlled Flight Into Terrain Engebeli Arazilerde Kontrollü
CFL Cleared Flight Level Müsaade Edilen Uçuş Seviy
CFMU Central Flow Management Merkezi Akış Yönetim Birimi
CHD Child Çocuk
CHG Modification Message Değişiklik Mesajı
CHML Child/Junior Meal Çocuk Yemeği
CI Course Indicator Rota Göstergesi
CIDIN Common ICAO Data Interchange Network ICAO Ortak Veri Değişim Ağı
CIP Commercial Important Ticari Açıdan Önemli Kişi
CIP Convergence and Implementation Plan Yakınsama ve Uygulama Planı
CL Checklist Kontrol Listesi
COR CorrectCorrected Düzelt veya Düzeltilmiş
COUR Courier Kurye
CPL Current Flight Plan message Geçerli Uçuş Plan Mesajı
CPL Commercial Pilot Licence Ticari Pilot Lisansı
CANSO Civil Air Navigation Service Sivil Hava Seyrüsefer Hizmet
CCR Constant Current Regulators Sabit Akım Regülatörü
CLSD Closed Kapalı
CONC Concerning İlgili
CP Captain (Commander Kaptan Pilot
CPDLC Controller-Pilot Data Link Kontrolör - Pilot Haberleşme
CRC Cyclic Redundancy Check Dönüşsel Artıklık Denetimi
CRE Class Rate Examiner Sınıf Yetkisi Kontrol Pilotu
CRI Class Rate Instructor Sınıf Yetkisi Öğretmeni
CRM Crew Resource Management Ekip Kaynak Yönetimi
CSR Confidential Safety Report Gizli Uçuş Emniyet Raporu
CTA Control Area Kontrol Sahası
CTOT Calculated Take-off Time Hesaplanmış Kalkış Zamanı
CUTE Common Use Terminal Ortak Kullanımlı Terminal