Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
FA Final Approach Son Yaklaşma
FAC Facilities Kolaylıklar
FAL Facilition of International AirTransport Uluslararası Hava Ulaşım Kolaylığı
FAP Final Approach Point Son Yaklaşma Noktası
FATO Final Approach and Take-OffArea Son Yaklaşma ve Kalkış Sahası
FAX Facsimile/Fax Faks
F/CL First Class Birinci Sınıf
FCOM Flight Crew Operations Uçuş Ekibi İşletme El Kitabı
FCOS Flight Computer Operating Uçuş Bilgisayarı İşletim Sistemi
FCST Forecast Hava Tahmini
FD Flight Disposition Message orFlight Director Uçuş Direktörü
FDM Flight Data Monitoring Uçuş Verileri İzleme (UVİ) Sistemi
FDT Flight Duty Time Uçuş Görev Zamanı
f/FREQ Frequency Frekans
FIC Flight Information Centre Flight Information Centre Uçuş Bilgi Merkezi
FIDS Flight Information DisplaySystem Uçuş Bilgi Görüntüleme Sistemi
FMP Flow Management Position Akış Yönetim Pozisyonu
FMS Flight Management System Uçuş Yönetim Sistemi
FO First Officer Yardımcı Pilot
FODA Flight Operation Data Analyze Uçuş Operasyonları Veri Analizi
FAA Fedaral AviationAdministration Federal Havacılık İdaresi(ABD)
FAF Final Approach Fix Son Yaklaşma Fiksi
FAM First Aid Manual İlk Yardım El Kitabı
FANS Future Air Navigation Systems Gelecekteki Hava SeyrüseferSistemleri
FDR Flight Data Recorder Uçuş Veri Kayıt Sistemi
FG Fog Sis
FIR Flight Information Region Uçuş Bilgi Bölgesi
FIS Flight Information Service Uçuş Bilgi Hizmeti
FLT Flight Uçuş
FLTCK Flight Check Uçuş Kontrol
FNPT Flight & NavigationProcedures Trainers Uçuş ve Seyrüsefer UsulleriEğitimci Cihazı.
FOD Foreign Object Damage Yabancı Madde Hasarı
FPL Filed Flight Plan Message Doldurulmuş Uçuş Plan Mesajı
FRAG Fragile Baggage Kırılabilir Eşya (bagaj
FREQ Frequency Frekans
FSK Frequency Shift Keying Frekans Kaymalı Anahtarlama
FTC Fast Time Constant Sürat Zaman Sabitesi
FUA Flexible Use of Aerospace Hava Sahasının Esnek Kullanımı
FWD Falling Weight Deflectemeter Düşen Ağırlıklı Sehim ÖlçümAleti
FZ Freezing Donan
FATO Final Approach and Take-offArea Helikopterlerin İniş YapacağıÇizgili Beton Alan.
FDPS Flight Data Processing System Uçuş Veri İşleme Sistemi
FEW Few Az, (1/8 – 2/8)
FL Flight Level Uçuş Seviyesi
FM From …..den/dan
FM Frequency Modulation Frekans Modülasyonu
FMU Flow Management Unit Akış Yönetim Birimi
FRNG Firing Atışlı
FRQ Frequent Sık sık
FRUIT False Replies From UndesiredInterrogator Transmission İstenmeyen Sorgulayıcı Sorgulamalarından KaynaklananYanlış Cevaplar
FSK Frequency Shift Keying Frekans Kaymalı Anahtarlama
FSM Flight Safety Manual Uçuş Emniyet El Kitabı
FT Feet (Dimensional unit) Fit (Ölçü birimi)
FTD Flight Training Device Uçuş Eğitim Cihazları
FTO Flight Training Organisation Uçuş Eğitim Organizasyonu
FZDZ Freezing Drizzle Donan Çisenti
FZFG Freezing Fog Donan Sis
FZRA Freezing Rain Donan Yağmur