Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
G/A Ground-to-Air Yer/Hava
GA Go Around, Go Around İnişten Vazgeçme
GAT General Air Traffic Genel Hava Trafiği /ICAO usul ve kurallarına göre düzenlenen tüm uçuşlar
GCA Ground Controlled Approach SystemGround ControlledApproach Yer Kontrollü Yaklaşma Sistemi veya Yerden Kontrollü Yaklaşma
GEN General (AIP) Genel (AIP)
G/G Ground to Ground Yer/Yer
GLONASS Global Orbiting Navigation Satellite System Küresel Yörünge Seyrüsefer Uydu Sistemi (Rusya)
GMT Greenwich Mean Time Greenwich Zamanı
GND Ground Yer/Toprak
GNSS Global Navigation Satellite System Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi
GOM Ground Operation Manual Yer Hizmetleri El Kitabı /Yer İşletme El Kitabı
GOS Gate Operation System Uçak Park Pozisyonları Yönetim Sistemi
GP Glide Path Glide Path Cihazı/Süzülüş Yolu
GPS Global Positioning System Küresel Konumlandırma Sistemi
GPU Ground Power Unit Yer Güç Ünitesi (Jeneratör
GPWS Ground Proximity Warning System Yer Yakınlık Uyarı Sistemi
GRP Group Grup-Gruplandırma
GS Ground Speed Yer Sürati
Gs Specific Weight Özgül Ağırlık
GST Glide Slope Intercept Altitude Süzülme Açısını Kesiş İrtifası