Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
HA Continuous Day and Night Service Gece ve Gündüz Devamlı Hizmet
HAA Height above airportelevation Havaalanı Üzerinde İrtifa
HAPI Helicopter Approach PathIndicator Helikopter Yaklaşma Yolu Göstergesi
HAT Height Above Touchdown Teker Koyma Noktası Üzerindeki Yükseklik
HDG Heading Uçuş Başı
HDLC High-Level Data Link Control Yüksek Seviye Veri Hat Kontrolü
HDLC High-Level Data Link Control Yüksek Seviye Veri Hat Kontrolü
HEA Heavy Cargo Item (150 kg or Ağır Kargo
HF High Frequency Yüksek Frekans
HFDL High Frequency Data Link Yüksek Frekans Veri Hattı
HGT Height Yükseklik
HIPAR High Power Acquisition Radar Yüksek Takatli Yakalama Radarı
HJ Sunrise To Sunset Gündoğumundan, Günbatımına Kadar
HN Sunset To Sunrise Günbatımından, Gündoğumuna Kadar
HPA ------------------------- Yüksek Performanslı Uçak
HUM Human Resources İnsan Kaynakları
HX Cancelled Flight Plan İptal Edilen Uçuş Planı
HX No Specific Working Hours Belirli Çalışma Saati Olmayan
Hz Hertz Frekans Birimi
H24 Continuous Day and NightService Gece ve Gündüz Devam EdenHizmet
HAVELTED ----------------- Havacılık Elektriği Teknik ElemanlarıDerneği
HDG Heading Uçuş Başı
HEL Helicopter Helikopter
HIJ Hijack Uçak Kaçırma
HIL Hold Item List Asgari Teçhizat Listesi
HI-LO High-Low MechanicalDetector Yüksek Alçak Pürüzlülük Mekanik Dedektörü
HJ Sunrise To Sunset Gündoğumundan, Günbatımına Kadar
HLDG Holding Bekleme
HMI Human Machine Interface İnsan Makine Arayüzü
HO Service Available To Meet Operational Requirements Uçuşla İlgili GereksinmeleriKarşılayacak Hizmet Varlığı
HOG Heading Uçuş Başı (Yön)
HOSP Hospital Aircraft Hastane Uçağı
hPa Hectopascal Hektopaskal (100 paskala eşitbasınç birimi)
HR Hour Saat
HS Service Avaible During Hours of Scheduled Operations Tarifeli Uçuş Süresince Sağlanan Hizmet
HVAC Heating-Ventilating-AirConditioning Isıtma, Havalandırma, Soğutma Sistemleri