Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
L Left(Runway Identification Sol (Pist tanıtması)
LAM Local Area Multilateration Yerel Alan Multilaterasyon
LAN Local Area Network Yerel Alan Ağı
LAT Latitude Enlem
LCA Lowest Coverage Altitude Asgari Kapsama İrtifası
LCG Load Classification Group Yük Sınıflandırma Grubu
LCIP Local Convergence AndImplementation Plan Yerel Yakınsama ve Uygulama Planı
LCN Load Classification Number Yük Sınıflandırma Numarası
LDA Landing Distance Available Mevcut İniş Mesafesi
LDCS Local Departure Control Yerel Kalkış Kontrol Sistemi
LED Light Emitting Diode Işık Yayan Diyot
LHO Live human organsfreshhuman blood Canlı Organ veya Taze İnsanKanı Nakli
LIDAR Light Detection and Ranging Işıkla Tesbit ve Menzil Bulma
LLZ Localizer Lokalayzır /Konumlandırıcı
LMC Last Minute Change Son Dakika Değişikliği
LMT Local Mean Time Yerel Saat
LoA List of Aerodrome Hava Alanları Listesi
LON Longitude Boylam
LOPAR Low Power Acquisition Radar Alçak Takatlı Yakalama Radarı
LORAN Long Range Air Navigation System Uzun Mesafe Hava Seyrüsefer Sistemi
LASER Ligt Amplification by Stimulated Emission of Lazer Işınlamanın tahrik edilmiş yayını yolu ile ışık şiddetlendirilmesi (Yükseltilmesi
lb libre 453,6 grama denk gelen ağırlık bırımı
LCD Liquid Cristal Display Sıvı Kristal Ekranı
LDG Landing İniş
LDI Landing Direction Indicator İniş Yön Göstergesi
LF Low Frequency Düşük Frekans
LGTD Lighted Işıklandırılmış
LIMAS Line MaintenanceAutomation System Hat Bakım Otomasyon Sistemidir
LOA Letter of Agreement Anlaşma Mektubu
LOC LocalLocallyLocated Yerel, Yerel Olarak, Konum, Konumlandırılmış
LVO Low Visibility Operation Düşük Görüş Operasyonu
LVTO Low Visibility Take-off Düşük Görüş Kalkışı