Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
M MACH Number MACH Cinsinden Hız
M Meters Metre
MAA Maximum AuthorizedAltitude Altitude
MAP Aeronautical Maps andCharts Havacılık Harita ve Planları
MAPT Missed Approach Point Pas Geçme Noktası
MAX Maximum En çok/Azami
MCCI Multi Crew CoordinationInstructor Uçuş Ekibi İşbirliği Öğretmeni
MCT Multi Channel Tracking Çoklu Kanallı İzleme
MC-30 Medium Curing Normal Kür Eden Asfalt
MDA Minimum Descent Altitude Asgari Alçalma İrtifası
MIL Military Askeri
MLAT Multilateration Multilaterasyon
MM Middle Marker Orta Marker
MME Maintenance ManagementExposition Bakım Yönetimi El Kitabı
MOC Minimum Obstacle Clearance Asgari Mania Müsaadesi
MOCA Minimum ObstructionClearence Altitude Asgari Mania Müsaade İrtifası
MODE Meteorogial operational Telecomunications Network Meteorolojik Bilgi AlışverişiHaberleşme Servisi
MOTNE Meteorological OperationalTelecommunications NetworkEurope Avrupa Meteorolojik Operasyonel Haberleşme Ağı
MSL Mean Sea Level Ortalama Deniz Seviyesi
MZFW Maximum Zero Fuel Weight Azami Sıfır Yakıt Ağırlığı
MCC Multi Crew Coordination Uçuş Ekibi İşbirliği
MEA Minimum En Route Altitude Minimum Yol İrtifası
MEL Minimum Equipment List Asgari Donanım Listesi
MET Meteorological orMeteorology Meteorolojik veya Meteoroloji
METAR Aviation Routine Weather Report (In aeronautical meteorological code Hava Yoluna Dair Hava Raporu
MIN Minimum Minumum
MLAW Maximum Landing Weight Azami İniş Ağırlığı
MLS Microwave Landing System Mikrodalga İniş Sistemi
MMR Multi-Mode Receiver Çok Modlu Alıcı
MOE Maintenance OrganizationExposition Bakım Kuruluşu El Kitabı
MOML Moslem Meal İslami Menü
MONA Monitoring AIDS GözetimYardımcıları
MPA Multi Pilot Aircraft Çok Pilota Sertifikalı Uçak
Mpa Megapascal Megapaskal
MRT Multi Radar Tracking Çoklu Radar İz Takibi
MSA Minimum Sector Altitude Asgari Sektör İrtifası
MSSR MSSR Monopulse SecondarySurveillance Radar Monopulse İkincil GözetimRadarı
MTBF Mean Time Between Failures Arızalar Arası Ortalama Zaman Aralığı
MTCD Medium Term ConflictDetection Orta Dönem Çakışma Tespiti
MTI Moving Target Indicator Hareketli Hedef Göstergesi
MTMA Military Terminal ControlArea Askeri Terminal Kontrol Sahası
MTOW Maximum Take-Off Weight Azami Kalkış Ağırlığı
MTW Mountain Waves Dağ Dalgaları
MWO Meteorological Watch Office Meteoroloji Gözlem Ofisi