Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
N North Or Northern Latitude Kuzey veya Kuzey Enlemi
n Porosity Porozite
N/A Not Applicable; Not Available Uygulanamaz / Mevcut Değil
NADGE NATO Air Defence GroundEnvirenment NATO Hava Savunma Yer Tesisleri
NAMSA NATO Maintenance andSupply Agency NATO Bakım ve İkmal Acentası
NAR New Arrival Information Yeni Varış Bilgisi
NATO North Atlantic TreatyOrganization Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
NATO-Rusya Konseyi Ortak Hava Sahası Girişimi O Operation Control Harekat Kontrol
NAV Navigation Seyrüsefer
NAVAID Air Navigation Facility Hava Seyrüsefer Kolaylıkları
NC No Change Değişiklik Yok
NDB Non-Directional RadioBeacon Yönlendirilmemiş Radyo Bikını
NE North-East Kuzey-Doğu
NIL No Items Listed Listelenen Öğe Yok
NM Nautical Mile Deniz Mili
NOF International NOTAM Office Uluslararası NOTAM Ofisi
NOSIG No Significant Change Önemli Değişiklik Yok
NOTAM Notice to Airman -A notice containing information concerning the establishment conditionchange in any aeronautical facility, service, procedurehazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with Uçuş harekâtı ile ilgili görevlilere herhangi bir havacılık, hizmet, kolaylık, yöntem veya tehlikenin varlığı koşulları ya da değişikliğine özgü bilgileri zamanında duyurmak amacıyla yapılan bir uyarıdır
NR Number Numara
NRC-CAI NATO- Russia Council- Cooperative AirspaceInitiative NATO-Rusya Konseyi Ortak Hava Sahası Girişimi O