Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
OAC Oceanic Area Control Center Okyanus Bölgesi Kontrol Merkezi
OAT Operational Air Traffic Operasyonel Hava Trafiği
OBST Obstacle Mânia
OCA Oceanic Control Area Okyanus Kontrol Sahası
OCA/H Obstacle Clearance AltitudeHeight Mania Klerans İrtifası/Yüksekliği
OCC Operations Control Center Operasyon Kontrol Merkezi
OCO Operations Control Officer Operasyon Kontrol Memuru
ODID Operational Data and InputDisplay Operasyonel Veri ve GirişEkranı
OFP Operational Flight Plan Operasyonel Uçuş Planı
OFZ Obstacle Free Zone Maniasız Bölge
OLDI On Line Data Interchange Online Veri Değişimi
OM Outer Marker Dış Marker
OM Operations Manual Dış Marker
OM Operations Manual Operasyon El Kitapları
OML Operation Multi CrewLimitation Operasyonel Çoklu Uçuş EkibiKısıtlaması
OPMET Operational Meteorological Uçuş Harekâtı ile İlgili Meteoroloji
OPR Operator / Operate / Operative / Operating / Operational İşletici / İşletme/Faal/İşleten/
OPS Operations Uçuşla İlgili Faaliyetler
O/R On Request İstek Üzerine
OSL Operational Safety Limitation Operasyonel Emniyet Pilotu
OJT On the Job Training İş Başı Eğitimi
ONS Ounce 28,35 grama denk gelen ağırlık birimi
ORB Orbit Dairesel Uçuş (Orbit)