Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
Pa Pascal 1 m² lık yüzeye etkı eden 1 n’luk kuvvetin oluşturduğu basınçtır.
PAPI Precision Approach PathIndicator Hassas Yaklaşma Yol Göstergesi
PAR Precision Approach Radar Hassas Yaklaşma Radarı
PAX Passenger Yolcu
PBB Passenger Boarding Bridge Yolcu Biniş Köprüsü
PD Probability of Detection Tespit Olasılığı
PED Portable Electronic Devices Uçakta Yolcu Beraberinde Taşınabilir Elektronik Cihazlar
PEDS Primary Explosive DetectionSystem Birincil Patlayıcı Madde TespitSistemi
PENS PAN European NetworkService PAN Avrupa Ağ Hizmeti
PER Performance Performans
PERM Permanent Devamlı/Sürekli/Kalıcı
PF Pilot Flying Uçağı Kumanda Eden Pilot
PJE Parachute Jumping Exercise Paraşütle Atlama Tatbikatı
PLB Pernonnel Location Becon Personel Yer Tesbit Bikını
PPI Plan Position Indicator Plan Pozisyon Göstergesi
PRF Pulse Repetition Frequency Darbe Tekrar Frekansı
PRKG Parking Park
PSGR Passenger Yolcu
PSN Position Pozisyon
PWR Power Güç
PANS Procedures For Air Navigation Services Hava Seyrüsefer Hizmetleri İçin Usuller
PATC Precision Approach TerrainChart Hassas Yaklaşma Arazi Planı
PANS-ATM Procedures For Air Navigation Services - (Doc 4444) Air Hava Seyrüsefer Hizmetleri İçin Usuller- Hava Trafik Yönetimi
PANS-OPS Procedures For Air Navigation Services - Aircraft Operations Hava Seyrüsefer Hizmetleri İçin Usuller - Hava Aracı Operasyonları
PAT Sahası - Pist-Apron-Taksiyolu
PBN Performance-Based Navigation Performans Tabanlı Seyrüsefer
PCN Pavement ClassificationNumber Kaplama Sınıflandırma Numarası
PE Perishable Cargo Kolay Bozulan Kargo
PIC Pilot-in-Command Uçuş süresince, bir uçağın emniyetinden ve harekatından sorumlu olan pilot.
PICUS Pilot in Command Under Supervisor Gözetim altındaki sorumlu pilotu veya bu şekilde yapılan uçuş süresi
PIF Pilot Information File Pilot Bilgi Dosyası
PIL Passenger Information List Yolcu Bilgi Listesi
PLC Planning Controller Planlama Kontrolörü
PLN Flight Plan Uçuş Planı
PM Pilot Monitoring Uçuşu Gözlemleyen Pilot
PNF Pilot Non Flying Uçmayan Pilot
PPL Private Pilot Licence Hususi Pilot Lisansıdır
PRI Pulse Repetition Interval Darbe Tekrar Aralığı
PSR Primary Surveillance Radar Birincil Gözetleme Radarı
PTT Push/Press to Talk Bas - Konuş