Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
QBI Compulsory IFR Flight Zorunlu IFR Uçuş
QFE QFE Bir havaalanı seviyesinde ya da tanımlanan bir başka referans seviyede (pist başı rakımı gibi) ölçülen lokal basınç değeridir.
QFU Magnetic Oreientation ofRunway Pistin Magnetik Oryantasyonu
QM Quality Manual Kalite El Kitabı
QMS Quality Management System Kalite Yönetim Sistemi
QNE QNE 1013 hPa ‘lık referans basınç değeri set edilerek meydanainildiğinde
QNH QNH Belirli bir zamanda ve yerde (bölgede), havaaracının altimetresine set edildiğinde irtifa bilgisi sağlayan basınç değeridir