Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
R Right Sağ (Pist tanıtması
R Restricted Area Tahditli Saha
RAC Rules of The Air and Air TafficServices Hava Kuralları ve Hava TrafikHizmetleri
RADAR Radio Detection And Ranging Radyo Tespit ve Mesafelendirme
RADNET Radar Network Radar Ağı
RASCAL Radar Sharing AndCalculation Radar Performans Değerlendirme Yazılımı
RAT Runway-Apron-Takxiway Pist-Apron-Taksiyolu
RCC Rescue Coordination Centre Kurtarma Koordinasyon Merkezi
R/D Rate of Descent (per minute) Alçalma Oranı (dakikada
RDPS Radar Data ProcessingSystem Radar Veri İşleme Sistemi
REG Registration Tescil
REQ RequestRequested İstek veya İstekte Bulunma
RMK Remark Not
RNAV Area Navigation Saha Seyrüseferi
RRP Runway Reference Point Pist Referans Noktası
RS Rapid Curing Çabuk Kür Eden Asfalt
RSOO Regional Safety OversightOrganisation Bölgesel Emniyet Gözetim Organizasyonu
RSR En-Route Surveillance Radar Yol Kontrol Gözetim Radarı
R/T Radio/Telephony Radyo/Telefon
RVSM Reduced Vertical SeperationMinima Azaltılmış Dikey Ayırma Minimumları
R/C Rate of climb Tırmanma oranı (dakikada)
REC/PLB Recording and Playback Kayıt ve Oynatma
REF Reference İlgi
RESA Runway and Safety Area Pist Sonu Emniyet Sahası
RF Radio Frequency Radyo Frekansı
RFC Radio Facility Chart Seyrüsefer Yardımcı Planı
RI Electronic Roughness İndicator Elektronik pürüzlülük göstergesi
RM Rezerve Uçucu personelin aylık uçuş planlaması dışında ihtiyaç duyulacak uçuş ve yer görevleri için hazırlıklı bulunması hali.
RMCDE Radar Message ConversionAnd Distribution Unit Radar Mesaj Dönüştürme ve Dağıtım Birimi
RNP Required Navigation Performance Gerekli Seyrüsefer Performansı (Tanımlanmış bir sahada operasyon için gerekli seyrüsefer performansı
RPL Repetitive Flight Plan Sürekli Uçuş Planı
RQP Request Flight Plan Message Uçuş Planı İstek Mesajı
RQS Request SupplementaryFlight Plan Message Ek Uçuş Plan İstek Mesajı
RSC Rescue Sub-centrer Kurtarma Tali Merkezi
RTE Route Yol
RVR Runway Visual Range Pist Görüş Mesafesi
RWC Runway Weight Charts Pist Kaldırma Kapasitesi
RWY Runway Pist
RX Receiver Station Alıcı İstasyonu
Rx Receiver Alıcı