Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
TAARFO ------------------- Hava Kurtarma ve Yangın Görevlileri Derneği
TACAN UHF Tactical Air Navigation Aid UHF Taktik Hava SeyrüseferYardımcısı
TATCA Turkish Air Traffic ControllersAssociation Türkiye Hava Trafik KontrolörleriDerneği
TATSETPA Turkish Air Traffic Safety Electronics Technical PersonelAssociation Türkiye Hava Trafik Emniyeti Elektronik Teknik Elemanlar Derneği
TAX Taxing Uçağın Yerde Rule Yapması yada Taksi
TCP/IP Transmission Control ProtocolInternet Protocol İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü
TDO Tornado Kasırga
TDOA Time Difference Of Arrival Geliş Zamanı Farkı
TEL Telephone Telefon
TFC Traffic Trafik
THRU Through Vasıtasıyla
TIL Until e.. kadar
TKOF Take-Off Kalkış
TL Transition Level Geçiş/İntikal Seviyesi
TLB Technical Logbook Teknik Kayıt Defteri
TOC Terminal Operation Center Terminal Operasyon Merkezi
TODA Take-off Distance Available Mevcut Kalkış Mesafesi
TRACECA Transport Corridor Europe Caucuses Asia Avrupa-Kafkasya-Asya Taşıma Koridoru
TURB Turbulence Türbülans
TVOR Terminal VOR Terminal VOR
TA Transition Altitude Geçiş İrtifası
TAF Tactical Air Force Taktik Hava Kuvveti
TAF Terminal Aerodrome Forecast Havaalanı Hava Tahmini
TAİMA Turkish AeronoticalInformation Association Türkiye Havacılık Bilgi YönetimiDerneği
TAR Terminal Area SurveillanceRadar Terminal Sahası Gözlem Radarı
TAS True Airspeed Gerçek Hava Hızı
TC Tropical Cyclone Tropik Siklon
TCAS Traffic Collision AvoidanceSystem Trafik Çarpışma Önleme Sistemi
TCU Towering Cumulus (cumulus congestus clouds) Çok Yüksek Kümülüs
TDZ Touch Down Zone Teker Koyma Bölgesi
TEMPO TemporaryTemporarily Geçici, Geçici Olarak
THK Turkish AeronauticalAssociation Türk Hava Kurumu
THR Threshold Eşik
TIP Threat Image Projection Tehdit Unsurlarının Görüntülenmesi
TLOF Touchdown and Lift-Off Area Konma ve Havalanma Sahası
T/O Take off Kalkış
TOM Terminal Operation Manuel Terminal İşletme Kitabı
TTR Target Tracking Radar Hedef Takip Radarı
TWY Taxiway Taksi Yolu
Tx Transmitter Verici
TMA Terminal Control Area Terminal Kontrol Sahası
TO Tecnical Order Teknik (Emir), Talimat
TORA Take-Off Run Available Mevcut Kalkış Koşu Mesafesi
TSOA Time Sum Of Arrival Geliş Zamanları Toplamı
TWR Tower Meydan Kontrol Kulesi
TX Transmitter Station Verici İstasyonu
TXT Text Metin
TYP Type of Aircraft Hava Aracı Tipi