Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
UAC Upper Area Control Center Üst Saha Kontrol Merkezi
UAR Upper Air Route Üst Seviye Hava Yolu
UAV Unmanned Air Vehicle İnsansız Hava Aracı
UCA Upper Control Area Üst Kontrol Sahası
UDF Ultra High Frequency Direction-Finding Station UHF Yön Bulma İstasyonu
UF Uplink Format Sorgulama Formatı
UFN Until Further Notice İkinci Bir Bildirime Kadar
UHF Ultra High Frequency Ultra Yüksek Frekans
UIC Upper Information Center Yüksek Seviye Bilgi Merkezi
UIR Upper Flight Information Region Üst Uçuş Bilgi Bölgesi
ULD Unit Load Device Birim Yükleme Cihazı
UM Unaccompanied Passenger Refakatsiz Yolcu
UNL Unlimited Sınırsız
UPS Uninterruptible Power Supply Uninterruptible Power Supply
UPU Universal Postal Union Evrensel Posta Birliği
U/S Unserviceable Hizmet Dışı, Çalışmıyor
UTA Upper Control Area Üst Seviye Kontrol Sahası
UTC Universal Time Coordinated Koordine Edilmiş Evrensel Zaman