Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
VAC Visual Approach Chart Görerek yaklaşma planı
VAL Valuable Cargo Değerli Kargo
VCS Voice Communications System Ses Haberleşme Sistemi
VDF Very High FrequencyDirection-Finding Station Çok Yüksek Frekanslı Yön Bulma İstasyonu
VDL VHF Digital / Data Link VHF Dijital / Veri Hattı
VER Vertical Dikey
VFR Visual Flight Rules Görerek Uçuş Kuralları
VFR Visual Flight Rules Görerek Uçuş Kuralları
VGML Vegetarian Meal Vejeteryan Yemeği
VHF Very High Frequency Çok Yüksek Frekans
VIP Very Important Person Çok Önemli Kişi
VLAN Virtual Local Area Network Sanal Yerel İletişim Ağı
VLF Very Low Frequency Çok Alçak Frekans
VMC Visual Meteorological Conditions Görerek Meteorolojik Şartlar
VOIP Voice Over IP İnternet Protokolü Üzerinden Sesli İletişim
VOR Very High Frequency Omni Directional Range Çok Yüksek Frekanslı Tüm Yönlü Radyo Verici İstasyonu
VPN Virtual Private Network Sanal Özel İletişim Ağı
VSAT Very Small Aperture Terminal Çift Yönlü Uydu İletişim Sistemi
VSP Vertical Speed Dikey hız
VTS Vehicle Tracking System Araç Takip Sistemi
VA Volcanic Ash Volkanik Kül
VAR Magnetic Variation Manyetik sapma
VASIS Visual Approach Slope Indicator System Görerek Yaklaşma Eğim GöstergeSistemi
VIS Visibility Görüş
VOLMET Meteorological Information For Aircraft in Flight Uçuştaki Hava Araçları İçin Meteorolojik Bilgi
VORTAC VOR and TACAN Combination Birleştirilmiş VOR ve TACAN