Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
negatif negative “ Hayır”, “İzin (Onay) Verilmedi”, “Doğru Değil” anlamlarında kullanılır.
nem moisture Nem, havada bulunan su buharı miktarıdır.
nihai taşıma gücü ultimate bearing capacity Temel tabanındaki zeminin yenilmeksizin (makaslama yenilmesi) taşıyabileceği en büyük gerilme düzeyi.
nominal pozisyon nominal position Bir uçağın sistemleri tarafından belirlenen 3 boyutlu pozisyonudur.
normal hızınıza dönün resume normal speed ATC tarafından pilota daha önce verilmiş hız tahdidinin kaldırıldığını bildirmek amacıyla kullanılır. Bununla birlikte “Resume Normal Speed” talimatı , özellikle ATC tarafından aksi belirtilmedikçe, uçuşun ilgili bölümü için yayınlanmış uygulanmakta olan usullere ilişkin hız tahditlerini ortadan kaldırmaz.
normal uçuş bölgesi normal flight zone LFFZ, LCFZ veya LSFZ olarak tanımlanmamış, fakat göze biyolojik zarar verebilecek lazer radyasyonundan korunması gereken hava sahası.
Notam (havacılara duyuru) notice to airmen Uçuş harekatı ile ilgili görevlileri herhangi bir havacılık hizmetine, kolaylığına yönetimine veya tehlikesinin varlığına, koşullarına yada bunlardaki herhangibir değişikliğe ilişkin bilgilerden zamanında haberdar etmek amacıyla özel bir formatta hazırlanmış havacılara uyarı yayınıdır.
NOTAM işleme birimi NOTAM processing unit Bir NOTAM’ı kabul eden, işleyen ve dağıtımını yapan birim.
NOTAM kodu NOTAM code Bir kod grubu daima Q harfiyle başlayan 5 harften oluşmaktadır. Diğer harfler radyo cihazlarının kurulumu pozisyonu, değişimi, havaalanı ve ışıklandırma kolaylıkları, uçuştaki tehlikeler veya arama-kurtarma işlemlerini temsil eder.
numune sample Örnek.
numune alma sampling Örnekleme.