Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
vale park hizmeti valet parking services Araç parketme hizmeti.
validasyon Validation Yabancı ülkelerce ICAO Ek-1’e göre düzenlenmiş lisansların Türk tescilli hava araçlarında kullanımının geçerli kılınmasıdır.
varış yedek meydanı destination alternate İniş için önceden düşünülmüş havaalanına inişin mümkün olmadığı veya tavsiye edilmediği hallerde uçakların kullanabileceği havaalanı.
varyant version B737–400/500/600 gibi aynı hava aracı tipinin değişik modelleridir.
Vazgeçilen kalkış alanı rejected take-off area Bir heliport üzerinde bulunan, performans sınıfı 1’de işletilen helikopterlerin bir reddedilmiş kalkışı tamamlamaları için elverişli olan belirli bir alan.
veri data Kavramlar, talimatlar ve bilgilerin, haberleşme ve açıklamalar için uygun formata getirilmiş hali.
veri çelişkisi conflict data Çelişkili veri (veri çelişkisi): Çelişkili tanımlama (tanımlama çelişkisi); çelişkili tip (tip Çelişkisi); havaaracı çelişkisi (çelişkili havaaracı) veya özel kullanım hava sahası ihlali, veya kullanılabilir en düşük uçuş seviyesinin altına alçalış (alçalma), veya nominal yolların kesişimini (kesişmesi); karmaşa derecesi (düzeyi); havaaracı veri çelişkisi veya özel kullanım hava sahası veri ihlali, veya kullanılabilir en düşük uçuş seviyesi verisi altına alçalış; veya nominal yollar kesişim verisi.(Orta vadeli çakışma verisi-MTCD)
veri giriş bağlantısı on-line input Güncel operasyonel çevreyle direkt bağlantılı olarak sisteme ya da uygulamaya bilgi girişi sağlanmasıdır.
veri haberleşmesi --- Hava trafik yönetimi kapsamında yer alan tüm veri haberleşme sistemleridir.
veri hattı data link Terminaller arasında veri iletişimine olanak sağlayan bağlantı.
veri hattı haberleşmesi data link communication Mesajların veri hattı vasıtasıyla gönderilip alındığı bir iletişim şeklidir.
veri modeli data model Veri tabanında, veri özelliklerini ve ilişkilerini içeren kavramsal yapı.
VFR hava aracı VFR aircraft Uçuşunu görerek uçuş kurallarına göre yapan hava aracı.
VFR şartlar VFR conditions Görerek uçuş kurallarına göre uçuş için belirlenmiş minimum değerlere eşit ya da bu değerlerden daha iyi hava durumu koşulları.
VFR uçuş VFR flight Görerek uçuş kuralları uygulanarak yapılan uçuş.
VHF veri hattı VHF data link Hava aracı ve yer istasyonu arasında VHF frekans bandında yapılan veri iletişim hattı.
VHF veri hattı mod 4 VHF data link mode 4 VHF bandında çalışan bir ADS-B veri hattıdır.
vibrasyon vibration Titreşim.
viskozite viscosity Kimyasal maddelerin kıvamlılığını ifade için kullanılan bir terim olup, o maddenin akmaya karşı gösterdiği direncin bir ölçüsüdür.
VOR VOR (VHF omnidirectional radio range) Pilota; manyetik kuzeye göre uçağın yönünü ve seçilen bir radyale göre pozisyonunu bildiren VHF bandında yayın yapan yer tabanlı seyrüsefer yardımcı cihazdır.
varış meydanı arrival aerodrome Bir uçağın iniş yaptığı havaalanıdır.
veri kalitesi data quality Bir verinin, kullanıcılar için doğruluk, bütünlük ve çözümsellik açısından belirlenen gereklilikleri karşılaması /sağlaması amacıyla belirlenen güvenlik derecesi /seviyesi.
vibrasyonlu silindirle sıkıştırılmış dolgu zemin filling ground compressed with vibration cylinder Zemin emniyet gerilmesi 1,0- 1,5 kg/cm² olan zeminler.
VOR-DME ünitesinin referans noktası VOR/DME facility reference point VOR/DME ünitesinin yerinin uzunlamasına/yanlamasına koordinatlarının belirlenmesi.