Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dictionary of Aviation Terms

​​

TERİM İNGİLİZCE AÇIKLAMA
zahiri özgül ağırlık apperent specific weight Belli sıcaklık ve birim hacimdeki geçirimsiz agrega numunesinin havadaki ağırlığının, aynı sıcaklık ve hacimdeki havası alınmış saf suyun havadaki ağırlığına oranıdır.
zaman seyrüseferi time navigation Seyrüsefer boyutuna zaman faktörünün de katılarak 4 boyutlu olarak kullanılmasıdır.
zayıf beton lean concrete Havaalanlarında temel yerine dökülen düşük dozlu beton.
zemin mekaniği soil mechanics Zemin kitlelerinin, iç zemin mekaniği ve dış kuvvetler altındaki statik permeabilite ve dinamik dengelerini inceleyen bir bilim dalıdır.
zift pitch Ham katranın destilasyon bakiyesi.
zihinsel yetenekler mental abilities Karar verme, uygulama, algılama yönteminin ve kapasitelerinin zihinsel olarak var olması.
zorunlu olarak vazgeçilen (balked) iniş balked landing Minumum karar irtifa/yüksekliği (OCA/H)’nin altındaki herhangi bir noktada beklenmedik bir şekilde vazgeçilen bir iniş manevrası.
zorunlu rapor noktalar compulsory reporting points Uçakların üzerinden geçerken rapor etmesi zorunlu olan bir seyrüsefer yardımcısı ya da fix olarak belirlenmiş noktalar.