Hava Trafik Kontrol Merkezi Başmüdürlüğü

Hava trafiğinin her geçen gün hızla arttığı günümüzde DHMİ tarafından geliştirilen SMART projesiyle havacılığa daha güvenli ve hızlı hizmeti vermek amaçlanmaktadır.

Smart projesinin Ankara ayağını oluşturan THTKM, saha kontrol hizmetini tek bir merkezde toplanmaktadır.

Bunlarla birlikte yeni açılmakta olan Havaalanlarımızın Hava Seyrüsefer Hizmetleri de THTKM’ye bağlı olarak yürütülmektedir.

Halen ANKARA ve İSTANBUL olarak iki ayrı FIR (Flight Information Region/Uçuş Bilgi Bölgesi) olarak bölünmüş olan Türk Hava Sahası ATS/ATC hizmetleri SMART” projesinin hayata geçirilmesi ile birlikte Türkiye Hava trafik Kontrol Merkezi(THTKM) Binasındaki tek bir (ACC) merkezden idare edilecektir.

Proje dahilinde yeni tesis edilen İstanbul, Antalya, Adnan Menderes, Dalaman, Bodrum Havalimanları Hava Trafik Kontrol Merkezlerinden Havalimanları için Yaklaşma Kontrol (APP) ve Meydan Kontrol (TWR) hizmetleri verilmeye devam edecektir. 

THTKM ile hava trafik kontrol sistem alt yapımız güncel standartlar doğrultusunda yenilenmekte, modern kontrol fonksiyonlarına kavuşturularak geleceğe dönük kapasite artışı da sağlanmaktadır. SMART projesiyle birlikte uydu destekli (VSAT) , karasal dijital hatlardan oluşan (IP-MPLS-VPN) ses ve radar veri ağı (data network) sayesinde acil durumlarda yukarıda belirtilen yaklaşma (APP) kontrol merkezlerinden her biri diğerinin yedeği olarak görev yapabilmektedir. Bu konfigürasyon sayesinde ülkemiz hava trafik kontrol teknik altyapısı, halen pek az ülkenin sahip olduğu bir yapıya kavuşarak, güvenilirliği artacak ve gelecek 20-30 senelik hava seyrüsefer hizmetlerinin ihtiyacını karşılayabilecektir.

Tüm Türkiye hava sahasına hizmet verecek THTKM binası: 41000 m2 olarak inşa edilmiş olup, toplam 75 adet hava trafik kontrolörü çalışma pozisyonu (25+5- ACC sektörü, 3 APP sektörü, 2 SUP, 4 FDA) mevcuttur. Bina yaklaşık 500 hava trafik kontrolörü ile 200 kişilik teknik personelin görev yapabileceği kapasitededir.

THTKM' de Kullanılan Yeni Hava Trafik Kontrol Sistemleri

 • SDPS (Sureveillance Data Processing System/Gözetim Veri İşleme Sistemi)[Yerel tracker ve ARTAS ​(ATM Surveillance Tracker and Server/Uçuş Bilgi İşleme Sistemi)
 • FDPS (Flight Data Processing System /Uçuş Bilgi İşleme Sistemi)
 • Safety Nets (Güvenlik Ağları)
 • STCA (Short Term Conflict Alert/Yakın Zamanlı Çakışma İkazı)
 • APW (Area Proximity Warning/Saha Yakınlık İkazı)
 • MSAW (Minumum Safe Altitude Warning/Asgari Güvenli İrtifa İkazı)
 • MTCD (Medium Term Conflict Detection/Orta Dönem Çakışma Tesbiti)
 • HMI (Human Machine Interface/İnsan Makine Arayüzü)
 • Recording & Replay (Kayıt ve Tekrar oynatma)
 • Kontrolör Çalışma Pozisyonları (CWP-Controller Working Positions)
 • Geniş Alan Ağı (WAN)
 • VCS (Voice Communication Systems/Sesli Haberleşme Sistemleri)
 • UPS (Uninterruptible Power Supply)​