Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü

​Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğümüz görev alanına giren konular aşağıda özetlenmektedir.
Talep edilen projeleri inceleyerek etkin, doğru ve fonksiyonel proje geliştirme planların oluşturulması,
Tüm Yazılım geliştirme süreçlerine ait standartların tarif edildiği teknik dokümanların hazırlanması ve uygulanması,

Geliştirilecek veya değişiklik yapılacak projeler için; Analiz, tasarım, kodlama, test ve uygulamaya verme planlarının hazırlanması ve uygulanması,

Kullanıcılardan gelen hatalar, istekler ve mevzuat değişikliklerini tetkik ederek uygulamalar üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması/yaptırılması,
Yeni teknolojilerin sürekli takip edilmesi ve uygun olanların sisteme entegre edilmesi,

 

Yazılımların; test, eğitim ve uygulama ortamına kurulması,
Yürütülen projelerle ilgili güvenlik ve performans testlerinin yapılması veya yaptırılması,
Dış kurum/kuruluşlarla yapılacak bilgi alış-verişi için gerekli uygulamaların yazılması/yazdırılması ve sisteme entegre edilmesi,
Kuruluşumuz web sayfasının ve portalının yapılması/yaptırılması ve güncel olarak tutulmasına yönelik takip hizmetlerinin yürütülmesi,

Başkanlık sunucuları aracılığı ile internet sitesinin sürekli yayımının sağlanması, internet sayfasındaki duyurulan yeniliklerin takip edilmesi ve yayınlaması, İnternet sitesi aracılığı ile kurum içi personele faydalı olabilecek her türlü bilgi ve doküman paylaşımının gerçekleştirilmesi,

e-Devlet projelerinin takip edilmesi, Kuruluşumuz projeleri ile entegrasyon ve web servis imkanlarının araştırılması ve gerçekleştirilmesi,
Çalışan veri tabanı sistemlerinde performans sorununun yaşanmaması için sürekli olarak izlenmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması,
Veri tabanı sunucularının daha verimli çalışması için gerekli teknolojilerin takip edilmesi ve uygulanması,
Başkanlığın veri depolama sistemlerinin yönetimi, bakımı ve kapasite planlamasının yapılması,

​​