​​​​​

Çevre Başmühendisliği

​Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü olarak işletmesini yaptığımız havalimanlarında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulayarak kalite tüm alanlarda olduğu gibi çevrede de sağlanmaktadır. Bu kapsamda havalimanlarımızda tüm personelimize her yıl çevre eğitimi verilmektedir. Bununla birlikte havalimanlarımızda deneyimli ve çevre konusunda eğitimli personelimiz tarafından her sene iç tetkikler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Türk Standartları Enstitüsü tarafından da kalite standartlarımız her sene kontrol edilmektedir.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından havalimanlarında ÇEVRE2.pngfaaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için Yeşil Havaalanı Projesi başlatılmış olup, bu kapsamda; işletmelerden TS EN ISO 14001 Standardının yürürlükteki versiyonuna ve SHGM ile TSE tarafından belirlenmiş olan sektörel kriterlere uygun bir "Çevre Yönetim Sistemi" oluşturması, uygulaması, dokümante etmesi, sürekliliğini sağlaması ve TSE tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO 14001 "Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi" işlemini tamamlaması; her takvim yılı için TS EN ISO 14064-1 Standardının yürürlükteki versiyonuna ve sera gazı kriterlerine uygun bir Sera Gazı Envanter Raporu oluşturması ve TS EN ISO 14064-3 Standardına göre TSE tarafından Sera Gazı Envanter Raporunun doğrulama işlemini tamamlaması istenmektedir. Belirtilen gereklilikleri sağlayan işletmelere SHGM tarafından "Yeşil Kuruluş Sertifikası" verilmektedir. Gönüllülük esasına göre sürdürülen söz konusu projeye Genel Müdürlüğümüzün işlettiği havalimanlarında kararlılıkla katılım sağlanmakta olup, gün geçtikçe Yeşil Kuruluş Sertifikası almaya hak kazanan havalimanı sayısı artmaktadır. 

''Yeşil Havaalanı Projesi'' kapsamında "Yeşil Kuruluş" unvanı alan havalimanlarımız gönüllü olarak dahil olduğumuz proje kapsamında çevre duyarlılığı bağlamında prestij elde etmekle birlikte aynı zamanda havalimanı sertifika temdit ücretlerinde %20 indirim elde etmekte iken; "Yeşil Havaalanı" unvanı alan havalimanlarımız ise sertifika temdit ücretlerinde %50 indirim elde etmektedir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz tarafından hali hazırda işletilen 45 Havalimanı Yeşil Kuruluş ve 6 Havalimanı (Adana, Balıkesir Merkez, Erzincan, Siirt, Tokat ve Uşak) ise Yeşil Havaalanı Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

 ÇEVRE3.jpg

 

''Havalimanlarının Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması ve Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi'' Proje Sözleşmesi 27.09.2018 tarihinde TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile Kuruluşumuz arasında imzalanmış olup, bu kapsamda; “Proje Açılış Toplantısı ve Çalıştayı" 19-20 Kasım 2018 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüze gerçekleştirilmiştir.

Projeyi kısaca anlatmak gerekirse; Genel Müdürlüğümüz, 2010 yılından bu yana TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile imzalanan protokol kapsamında Stratejik Gürültü Haritaları hazırlatmaktadır. Söz konusu haritaların bir kısmı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) gereği hazırlanır iken, büyük bir çoğunluğu ise gönüllülük esasına göre Yeşil Havaalanı Projesi gerekliliği olarak hazırlanmaktadır. Hali hazırda Genel Müdürlüğümüzün işlettiği 40 havalimanının Stratejik Gürültü Haritası tamamlanmıştır.

TÜBİTAK MAM ile imzalanan 3. Protokol kapsamında 3 yıllık proje süresi içerisinde 8 havalimanımızın (Denizli Çardak, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi, Iğdır Şehit Bülent Aydın, Kastamonu, Kars Harakani, Ordu-Giresun, Sinop, Muş) Stratejik Gürültü Haritaları hazırlanarak 2019 yılında Stratejik Gürültü Haritası sayısı 48'e ulaşacaktır.

Ayrıca ÇGDYY gereği 5 yıl önce hazırlanarak 5 yıllık süreyi tamamlayan ve trafik, nüfus verilerinde değişiklikler olan 6 adet havalimanımızın (İzmir Adnan Menderes, Antalya, Ankara Esenboğa, Kahramanmaraş, Kayseri, Van Ferit Melen) haritaları da aynı proje kapsamında güncellenecektir.

Bu kapsamda, 7 adet havalimanının (İzmir Adnan Menderes, Antalya, Van Ferit Melen, Muğla Milas-Bodrum, Samsun, Trabzon ve Çanakkale) ise daha önce hazırlanan haritaları çerçevesinde Gürültü Eylem Planları hazırlanacaktır. Gürültü Eylem Planları yerel yönetimler ve ilgili Bakanlıklar ile koordineli çalışılarak hayata geçirilecek ve vatandaşımızın maruz kaldığı gürültü düzeyi düşürülerek yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlanacaktır.

ÇEVRE4.png