​​​​​

Görev ve Sorumluluklar (TES)

        Havalimanlarındaki terminal binası, apron ve otopark işletiminde uçuş ve yolcu güvenliğinin sağlanması ile işletme kolaylığına yönelik olarak terminal işletmeciliğinde gerekli olan elektronik sistem ve cihazlardır. Bu sistem ve cihazlar çağın gerektirdiği yüksek teknolojik yenilikleri bünyesinde toplayan ve bunların entegre bir şekilde çalışmasını sağlayan, diğer ilişkili sistemler ile tesis edilerek yüksek hizmet ve kalite anlayışı ile 365 gün - 24 saat boyunca işletilmektedir.

        Bu çerçevede söz konusu sistemlerin temin ve tesis edilmesindeki amaç; Havalimanı terminal binalarının ve mütemmimlerinin muhtelif noktalarında bulunan yolcu ve personel girişleri/geçişleri, VIP girişleri, Gate ve bagaj kontrol noktaları gibi yerlerde can ve mal güvenliği ile yolcu konforunun üst seviyede karşılanmasına yöneliktir.

        Terminal Elektronik Sistemler Birimi; Ülkemizin üyesi olduğu Uluslararası organizasyonların tüzük, direktif, standart ve tavsiyeleri doğrultusunda, teknolojik gelişmeleri takip ederek temin ve tesisine ihtiyaç duyulan modern cihaz ve sistemlerinin;

 •  Planlanması ve projelendirilmesi,
 •  Teknik şartnamelerinin hazırlanması,
 •  İhalelerinin değerlendirilmesi,
 •  Montajlarının sağlanması,
 •  Geçici ve kesin kabullerinin yapılması,
 •  Hizmete verilmesi,
 •  Gerekli yedek malzeme desteğinin sağlanması,
 •  Hizmette olan sistemlerin periyodik bakım, onarım planlarının hazırlanması,uygulanmasının sağlanması ve gerekli durumlarda sistem analizlerini yapmak veya yaptırılmasının sağlanması,
 •  Terminal Elektronik Sistemleri ile ilgili uluslararası kuruluşların çalışmalarını yakından takip etmek, hazırlanan ve kabul edilen planların zamanında yerine getirilebilmesi için ilgili birimlerle gerekli koordine ve işbirliğinin sağlanması, gerekli plan ve programların yapılması,
 •  Sigorta işlemlerine esas çalışmaların yapılması,
 •  Konu ile ilgili personelinin Yurtiçi, Yurtdışı eğitimlerinin planlanmasını sağlamak ile yükümlüdür.