Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Ana Prensipleri

​İç Denetimde Mesleki Uygulamalar İçin Ana Prensipler
Dürüst ve faziletli davranır.
Yetkinlik ve profesyonel özen sergiler.
Objektiftir ve etki altında kalmaz (bağımsızdır).
Kurumun stratejileri, hedefleri ve riskleri ile uyumludur.
Uygun olarak konumlandırılmıştır ve yeterli kaynağa sahiptir.
Kalite ve sürekli gelişimi esas alır.
Etkili bir şekilde iletişim kurar.
Risk bazlı güvence sağlar.
İçgörülü, proaktif ve gelecek odaklıdır.
Kurumsal gelişimi teşvik eder.